141 - Bizar strafporttarief.

Kan iemand iets vertellen deze bizarre strafportbrief?

Verzonden met 2 portzegels en 3 normale zegels vervolgens<>toegevoegd met 3 portzegels omdat het port te weinig was? (Totaal 22ct)

De brief is geschreven in het Duits maar dus blijkbaar niet vanuit Duitsland verzonden.Is het gebruikelijk om portzegels als gewone verzending te gebruiken? Betreffende de waarde zou ik ook graag informatie hebben is dat:

Port  61 –      -.-
NVPH 115 – 3.50
Port  62 –      -.-
NVPH 134 – 78.00
NVPH 123 – 18.00
Port  51 –     ???
Port  45 –     45.00
Port  45 –     45.00
—————————-
Totaal         189.50 ++  ???
Reacties naar de webmaster

Reacties:

De brief moest in verband met het gewicht tussen 20-100 gram met 15 cent worden gefrankeerd. Hiervan is 3 1/2 cent door middel van portzegels verantwoord. Portzegels hadden geen frankeerwaarde (staat ook op de enveloppe vermeld), zodat tweemaal 3 1/2 cent = 7 cent strafport moest worden betaald. De waarde van het stuk schat ik op 10-20 Euro.

G. Holstege, Haren, 9 september 2005

Nog een reactie:

De brief is uit 1924. Het interlokaal tarief voor een gewone brief was 10 cent en voor de 2e gewichtsklasse 15 cent. De verzender uit Enschede (interlokaal) heeft ofwel 2 “zeldzame” portzegels uit zijn collectie “correct” afgestempeld willen hebben en plakte ze daarom tussen de frankeerzegels ofwel de brief was meer dan de 1e gewichtsklasse en daarom zocht hij 3 ½ cent extra zegels en vond nog 2 portzegels.

Samen werd dit toen 15 cent.Beide doelen (frankeren voor gewicht of gestempelde zegels voor de verzameling) waren hiermee binnen bereik en de brief werd verzonden.
In Delft plaatst de PTT in blauw een bemerking: portzegels mogen niet voor frankering worden gebruikt en brengt de 3 ½ cent in mindering en beport de brief met 2x 3 ½ cent = 7 cent dwz 2×1 en 1x 5=7 cent.

J. van der Meer

Scroll naar boven
Po & Po