146 - Wat te doen met een beporte briefkaart?

“Als een beport stuk door de geadresseerde geweigerd werd, ging het stuk (na afschrijving van het port) terug naar de afzender (mits deze zijn adres vermeld had). Op beporte en geweigerde brieven blijkt dat uit de aanduidingen en zegels op het stuk.

  • Maar hoe ging het met briefkaarten?

De geadresseerde van een niet of onvoldoend gefrankeerde kaart kreeg die in een vensterenvelop uitgereikt waarop het port geplakt werd. Dat insluiten was bedoeld om kennisneming van het bericht, voordat het port betaald was, te voorkomen.

Als de geadresseerde de briefkaart weigerde, dan ging het stuk retour en moest er bij de afzender opnieuw port geheven worden.

  • Werd die kaart dan opnieuw in een vensterenvelop gesloten?
  • Met het te betalen port in portzegels daarop, of ging het op een andere manier?”
  • Wie weet het of heeft retour gezonden beporte kaarten in zijn verzameling?

Reacties naar de webmaster

Scroll naar boven
Po & Po