150 - Wie heeft deze kaart ook?

“In december 2003 is in De Postzak een artikel gepubliceerd over de Baarfrankeringen van Buiten-Cenrtum Witterzomer: in de jaren 1969-1972 werden daar met baarfrankeringstempels vooraf “gefrankeerde” kaarten verkocht.

Vast staat dat hier niet strikt de hand is gehouden aan de voor baarfrankering algemeen geldende regels. Later is over dat verschijnsel de vraag gesteld of hier sprake zou kunnen zijn van “postwaardestukken”; immers de prentbriefkaarten van Witterzomer zouden aan alle eisen dienaangaande voldoen.

Deze discussie is helaas nooit goed op gang gekomen. Onlangs ben ik in het bezit gekomen van een prentbriefkaart die evenzeer aan die criteria zou voldoen.

De (ongebruikte) kaart die ik hierbij afbeeld is niet verzonden, en zou dus bij wijze van reclame aan bioscoopbezoekers kunnen zijn uitgereikt.

  • Uiteraard ben ik erg benieuwd of er verzamelaars zijn die meer van deze kaarten, gebruikt dan wel ongebruikt, bezitten.

Reacties naar de webmaster

Scroll naar boven
Po & Po