153 - Wat is de betekenis van de getallen op deze frankeerstrook?

In recente frankeermachinestempels komen er letters en cijfers voor, die ik niet kan interpreteren.
Op bijgaand voorbeeld een stempel uit de machine Pitney Bowes 820216, met ter linkerzijde 2  kolommen met cijfers en letters.

  • Wat is daarvan de betekenis?

Reacties naar de webmaster

Beste verzamelaarsvrienden,

Zoals in de vraag correct is vermeld, komen deze nummers alleen voor op verschillende soorten porto’s van de fabrikant Pitney-Bowes. Deze reeks nummers komt ook voor op de poststempels van deze firma uit andere landen (bijv. ook hier in Oostenrijk).

Voor meer informatie over de betekenis van deze cijferreeksen kunt u contact opnemen met de vertegenwoordiger van de onderneming in Nederland.

Vriendelijke groeten uit Wenen
Herbert Judmaier

Scroll naar boven
Po & Po