158 - Waar ligt Harcourt?

Waar ligt Harcourt? De brief is verzonden vanuit Den Haag 17 mei 1704 naar het veldkamp van de Nederlandse veldmaarschalk Auverquerque (in het Nederlands: Ouwerkerk) dat gelegen is in Harcourt. Holland en Frankrijk waren in oorlog 1702-1713.

De situatie in mei 1704 was dat Frankrijk het westelijke deel van België en het zuidelijke deel van het land rond de rivieren Maas en Rijn had bezet. Holland en hun bondgenoten Oostenrijk, Engeland gesteund door hulptroepen uit Duitsland (minus Beieren) en Denemarken bevonden zich ten noordoosten van de Franse troepen.

Reacties naar de webmaster

Reactie:
Volgens mij gaat het hier om een verdere verduidelijking van het adres.
In de laatste frase staat: het kamp van de veldmaarschalk te Ouwerkerk (genaamd) Harcourt.
Dus dat is de naam van de veldmaarschalk.
Enkele persoonsgegevens:
HARCOURT, HENRI, hertog van. I; VIII; XI; XIV
(1654-1718) Frans militair en diplomaat; maarschalk van Frankrijk 1703. Michaud, Biographie Universelle, 18, 438.

Ton Voorbraak

Nog een reactie:

Het adres van deze brief luidt als volgt:
A Monsieur
Monsieur de Scholten,
Chevalier, Le General d’Infan
terie et Colonel du Bataillon
de S.A. le Prince Charles de Dan
nemarc
au Camp du Feldt
Marschalck de Auwer
querque a Harcourt
Harcourt is een dorpje in het Departement Eure (Haute-Normandie,
Frankrijk), ongeveer 30 kilometer ten zuiden van Rouen.

Jan Vellekoop

Scroll naar boven
Po & Po