161 - Nieuwe Bossche tanding?

Bijgaande zegel heeft een dubbele tanding (perforatie) aan de linkerzijde.

  • Graag wil ik weten of dit veroorzaakt kan zijn door een vorm van vóórafstempeling (hetgeen uniek zou zijn voor deze emissie), zoals we dat kennen bij zegels van de cijferemissie 1876, of dat dit veroorzaakt is door onregelmatigheid van bijv. de kamslag.
  • In elk geval heb ik dit bij zegels van deze emissie niet eerder gezien. Wie wel ??

Reacties naar de webmaster

De reactie van Harrie Jans

De vragen 161 en 188 gaan over dezelfde zegel en stellen ongeveer dezelfde vraag. Wellicht bij een van beide het antwoord vermelden en in de andere daar naar verwijzen.

Ik weet niet of de in beide vragen getoonde zegel een nieuwe vorm is van wat bekend is als Bossche Tanding (overigens in dit geval in ‘s Gravenhage gebruikt), immers in het geval van Bossche Tanding is op het postkantoor de extra tanding voor het scheiden van de zegels aangebracht. Wel is er duidelijk sprake van een dubbele tanding, maar onduidelijk is waar die ontstaan is.

Ook dat het een vorm is van voorfrankering is lijkt wel duidelijk. Zie daarvoor mijn artikel (samen met Hans Steggink) in Filatelie sept. 2021 over voorfrankering op Rijkswapen, waarin ook het gebruik van het halfrond franco stempel in                  ‘s-Gravenhage (zelfs tot 1870) behandeld wordt.

M.vr.gr.       Harrie.    

Scroll naar boven
Po & Po