164 - P 1404 verzonden

Aangetekend stuk verzonden naar een antwoordnummer, alleen het aantekenrecht diende betaald te worden.

  • Weet iemand de betekenis van het stempel “P 1404 VERZONDEN”?

Reactie:

Antwoordstukken worden dagelijks of op verzoek van geadresseerde met langere tussenpozen aan haar/hem uitgereikt. Bij elke zending antwoordstukken wordt een specificatieformulier P 1404 gevoegd, waarop de verschuldigde kosten zijn vermeld.
PTT-gids art 144.

JPG van der Meer

Scroll naar boven
Po & Po