171 - Hoe vond de afrekening plaats tussen verschillende posterijen

Bijgesloten  een 5 cent ‘Betaald Antwoord’ briefkaart die op 16 januari 1901 werd verzonden van New York naar Utrecht, waarschijnlijk per SS La Champagne zoals aangegeven op de voorkant.
Hoe vond de afrekening plaats tussen de nederlandse en amerikaanse posterijen?
Wie weet er meer over de SS La Champagne? 
Reacties naar de webmaster
Kijk naar deze link (met dank aan R. Hillesum)
Over de afrekening tussen de Ned. en Am. posterijen inzake de bedoelde 5ct ‘betaald antwoord’ briefkaart kan ik niets melden.
Wel heb ik wat nadere gegevens omtrent bedoeld schip: SS La Champagne werd in 1886 gebouwd in St.Nazaire, Frankrijk voor de Franse lijndienst CGT Le Havre-New York; afm. 150,5 x 15.8mtr, 7087 ton, 17 knopen. Op 8 juli 1887 kwam ze in botsing met het Franse schip ‘Ville de Rio Janeiro’, hetwelk zonk, en waarbij ze zelf ook behoorlijke schade op liep; op 5 aug.1915 strandde ze bij St. Nazaire, waarbij het achterschip brak en ze later gesloopt werd. In mijn verzameling scheepspost heb ik een Am. postwaarde-enveloppe  verzonden per bedoeld schip met de afstempelingen: New York JAN 20 1894, Paris 29 JANV 94 en Rotterdam 30 JAN 94.
Mogelijk heeft de vragensteller hier iets aan. Hartelijke groet, van Andel.

Scroll naar boven
Po & Po