173 - Een luchtpostbrief of toch niet?

Een brief uit Palembang die via Medan naar Amsterdam verzonden moest worden. op 2-1-1931 afgestempeld in Palembang en volgens en stempel op de achterzijde op 3-1-1931 afgestempeld in Medan.
Het gele danwel blauwe zegeltje “par avion – per luchtpost” ontbreekt.

Het vignet links bovenin de enveloppe is een reclameopdruk.
Voor zover ik weet was het luchtrecht toen 30 cent. Het aantekenrecht weet ik niet.
Diverse collega-verzamelaars bestempelen dit stuk als een luchtpoststuk hoofdzakelijk door de reclameopdruk en de aanwezigheid van het luchtpostzegel.
Ik heb mijn twijfels. Een aankomststempel dat uitkomst over de reisduur had kunnen bieden, is niet aanwezig.

Reactie:
De brief van 20 gram is correct gefrankeerd. Het briefport bedroeg 12½ cent, het aantekenrecht 20 cent en het binnenlandse luchtrecht voor het traject Palembang – Medan 10 cent, tezamen 42½ cent. Dat hier sprake is van een brief die alleen tot Medan per luchtpost is verzonden, en vandaar (vanuit de havenplaats Belawan) per boot naar Nederland, is voor de Indische postdienst overduidelijk.

Tot 1 april 1931 namelijk waren luchtpostzegels verplicht om het luchtrecht te voldoen. Daarnaast schreef de afzender linksboven “via Medan”. Een luchtpostetiket ontbreekt weliswaar op de brief, maar de
luchtpostzegel (die door het formaat en de tekening duidelijk afwijkt van de frankeerzegels) gaf de postdienst voldoende indicatie dat de brief tot Medan per luchtpost moest worden verzonden.

Trouwens, zou de brief helemaal tot Nederland per luchtpost moeten worden verzonden, dan was er 75 cent aan luchtpostzegels op geplakt. Informatie: Binnen- en buitenlandse posttarieven van Nederlands-Indië 1864-1949, Luchtposttarieven (binnenlandse luchtpost), ZWP nr. 124, januari 2000 (speciaal daaruit de paragraaf over luchtpostzegels, blz. 281).

Peter Storm van Leeuwen.

Scroll naar boven
Po & Po