177 - Welk type stempel is hier gebruikt?

Welk type stempel staat op bijgevoegde afbeelding?

In Filatelie 2007/03, het Frankrijknummer, is een heel interessant artikel gepubliceerd over “zeven redenen om Frankrijk te verzamel”. Een van die redenen is het feit dat Eugène Daguin in 1883 een stempelmachine ontwierp de in een handeling twee stempels plaatste, de zogenaamde Daguin-machine. Er is sprake van twee Daguin-stempels, te weten de “Daguin jumulée” en vanaf 1923 de “Daguin flamme”.  Binnen de tien jaar na ingebruikname van de Daguin-machine kwamen er andere, meer geautomatiseerde stempelmachines op de markt, te weten:

 

  • De Krag-machine met een zogenaamd doorloop- of continustempel,
  • De RVB-machine eveneens met een continustempel
  • De Bickerdicke-machine.


Van de Krag- en de RVB-machinestempels staan afbeeldingen in het bewuste artikel. Van de Bickerdicke echter niet.

  • Nu is de vraag of bijgevoegd stempel van de Bickerdicke is, en zo ja waaruit blijkt dat?

Of is het een stempel van een andere, niet in het artikel beschreven machine?


Reacties naar de webmaster

Reactie:
De oplossing van vraag # 177 kan gevonden worden op:

http://www.i-net.fr/marcophilie/tadmecc.html
Het betreft hier een Flier machinestempel gefrabiceerd door de International Postal Supply Company of New York.
Voor een uitgebreider overzicht van franse machinestempels zie:
http://www.i-net.fr/marcophilie/x-oblmec-s.html

Hans Kremer

Scroll naar boven
Po & Po