179 - Verklaring tarief van een zeebrief

Onlangs kwam ik in het bezit van bijgevoegde brief. De brief is gedateerd Londen, 31 mei 1796, verstuurd naar Keulen en verder verzonden naar Frankfort. Op de achterzijde staat genoteerd “Zeebrief van Amsterdam”.

  • Heeft iemand een verklaring voor de porten op de brief geschreven?

Sedert 1795 was de normale postverbinding tussen GB en Nederland onderbroken.

Reacties naar de webmaster


Reactie:


De brief is van 31 mei 1796 van Londen – via ? – naar Keulen en doorgestuurd naar Frankfurt.

In het boek Postmerken 1896 vind ik veel info over de post Londen – Amsterdam tussen 1795 en 1811.

Er waren vele problemen, en de route is jaren verlegd naar Bremen, Hamburg en de voorhavens daarvan. Dat begon al op 24 januari 1795. Er kwam een pakketdienst tussen Yarmouth en Cuxhaven.

Maar er werden ook brieven rechtstreeks gesmokkeld naar Amsterdam of Rotterdam. En via een forwarder in Amsterdam bij de post bezorgd.

De term “Zeebrief van Amsterdam” met een dikke streep eronder is niet van de afzender. Dat blijkt uit het handschrift en de inktkleur en de taal.

Waarschijnlijk is dat in Amsterdam geschreven, met deze tekst om het woord Londen of Engeland te vermijden. 

Mogelijke tariefverklaring:

In de Bataafse Republiek en in het Koninkrijk holland gebruikte men voor notities op de brief over porten meestal krijt.

  • Londen – Amsterdam    (mogelijk via Hamburg?, maar mogelijk ook via forwarder)        V =  5 stuiver
  • Amsterdam – grens met het Koninkrijk Westfalen (via Arnhem of Nijmegen)                   3 = 3 stuiver
  • Grens – Keulen (1stuiver = 2 sol)                                                                                               10 S = 10 sols

Maar het porto is niet te innen, want de heer Chevalier (Ridder) is kennelijk in Frankfurt, dus doorgestreept op het kantoor in Keulen en bijgeschreven Francfort. Men rekende in Keulen in de Franse tijd tot 19-12-1799 met sols.

Keulen – Frankfurt        tarief is me niet bekend. Maar rechtsboven staat  15 Kr  (kreuzer). Of de brief de geadresseerde bereikt heeft weet ik niet.

Hotze Wiersma

Scroll naar boven
Po & Po