182 - Betekenis Utrecht IW

Kortebalk stempel met plaatsnaam Utrecht I.W. en datum 16 VI 1944.

  • Wie weet waar de afkorting I.W. voor staat?

Reactie:
UTRECHT Invaliditeitswet (onderdeel van de RVB, Rijks Verzekerings Bank)
UTRECHT I.W. KBVZ 0000  Opgeleverd door De Munt in maart 1918.
Het stempel werd verzonden op 15 maart 1918 en vernietigd op 23 juni 1970.
Gebruiksperiode van 16 maart 1918 tot 11 september 1969.

C. Janssen

Scroll naar boven
Po & Po