183 - Reclame in poststempels

Mij is niets meer bekend dan het feit dat de mogelijkheid bestond om zo’n stempel tegen betaling te laten maken en te gebruiken.

  • Wie kan mij meer vertellen over het getoonde stempel op de achterzijde van een ansichtkaart.
  • Of  wie kan mij vertellen waar ik informatie hierover kan vinden?
  • Misschien kan iemand mij ook de volledige tekst in de omranding vertellen?

Reactie:

EDE 4 Gunstig gelegen in mooie streek REHS 0019
Het hamerstempel, met volgnummer 4, werd door De Munt opgeleverd op 23 september 1925.
Het stempel werd aangekondigd in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van november 1925 naar aanleiding van Dienstorder 604 van 7 oktober 1925.

Het stempel werd verzonden op 29 september 1925. Het stempel werd als vervallen aangemerkt op 1 oktober 1926 en na terugontvangst bij het postmuseum afgegeven.

Dienstorder No 517 van 26 augustus 1925: Reclame in poststempels. 

Aan het gemeentebestuur van Ede is vergunning verleend tot plaatsing van aankondigingen in de poststempels, in gebruik voor het afstempelen van de correspondentie van het postkantoor te Ede en het hulpkantoor te Bennekom.

Het inschrift van den stempel te Ede luidt:  “Gunstig gelegen in mooie streek” en van den stempel te Bennekom: “Bosch en Heide, Stilte en Rust”.
Cees Janssen

Scroll naar boven
Po & Po