185 - kleinrond R.P.S.B.

“Het betreft een vraag over de kleinrondafstempeling RPSB.
Is er iemand die wellicht meer kan vertellen over de R.P.S.B. afstempelingen?
Afdrukken van een kleinrondstempel ‘s GRAVENHAGE met 4-uur karakters ten behoeve van de R.P.S.B. zijn niet bekend, volgens Cees Janssen (Handboek Nederlandse Poststempels)
Echter naar mijn mening is de bijgevoegde scan een afstempeling van ‘s-Gravenhage met een 4-uurs karakter, wat duidt op een gebruik ten behoeve van de RPSB afstempelingen.

O.M. Vellinga blz. 40 en 41: Per 3 december 1889 verstrekt aan postkantoor Amsterdam en later een dergelijk model aan ‘s Gravenhage / Haarlem / Rotterdam en Utrecht.

Volgens art. 105 der voorschriften betrekkelijk de uitvoering der wet van 15 april 1891, mocht de onbruikbaarmaking der zegels op kantoren, waar dagelijks een groot aantal met zegels beplakte formulieren werd aangenomen, met pen geschieden.* in Vellinga wordt niet gesproken over Nijmegen. Daarentegen wordt in Vellinga wel gesproken over ‘s-Gravenhage, echter in de kleinrondcatalogus wordt daar geen melding van gedaan.

En een tweede vraag is:
Werden de willekeurige afstemeplingen ten behoeve van de R.P.S.B. op alle dagen gedaan of werden deze op vooraf vastgestelde dagen gebruikt? Ik zou dit graag willen weten omdat de mij bekende afdrukken alleen van 7 jan 1890 en 3 maart 1890 zijn.

Scroll naar boven
Po & Po