187 - enveloppen 1929 Turco-Egyptian-Import-Company frankering rood en zwart?

“In De Postzak no. 79 (maart 1968) schrijft Jan Dekker onder de titel ‘Drie Particuliere Enveloppen van 1929’ een en ander over de enveloppen van de Turco-Egyptian-Import-Company met machinale frankering van 5 cent of 7½ cent. Hij noemt de 5 cent in zwart en de 7½ cent in rood en in zwart. Hij baseert deze gegevens op de frankeerstempellijst van E. J. Enschedé.

In het jubileumboek van de NBFV 75 JAAR van 1983 staat een artikel van A. van der Willigen ‘Machinale Frankering’. Ook hij beschrijft die enveloppen, maar zegt dat de 7½ cent in zwart bestaat en de 5 cent in rood en in zwart.
De informatie is dus strijdig wat betreft de kleur rood.

Wie kan de 5 cent of 7½ cent (of zelfs beide) in rood laten zien?”

Scroll naar boven
Po & Po