190 - aangetekend stuk met stempel “P 1404 VERZONDEN”

Aangetekend stuk verzonden naar een atwoordnummer, alleen het aantekenrecht diende betaald te worden. Weet iemand de betekenis van het stempel “P 1404 VERZONDEN”?

Reactie:
Antwoordstukken worden dagelijks of op verzoek van geadresseerde met langere tussenpozen aan haar/hem uitgereikt. Bij elke zending antwoordstukken wordt een specificatieformulier P 1404 gevoegd, waarop de verschuldigde kosten zijn vermeld. Zie ook PTT-gids art. 144.
Jan van der Meer

Scroll naar boven
Po & Po