193 - brieven 1814 Hamburg – Amsterdam met ‘verschot’

Uit uw tabel lijkt het dat de afgebeelde brief naar Schiedam moet, uit de afbeelding blijkt Amsterdam de bestemming te zijn. Of is er sprake van een forwarder in Amsterdam? In Philatelie 1974 schrijft Douwe de Haan een artikelserie over de Noordsche correspondentie. Op bladzij 376-378 en 469-470 geeft de auteur bijzonderheden over de problemen in 1814 tussen Hamburg en de Nederlanden.

Eerst iets over de route. Op papier kunnen routes wel bestaan, maar dat betekent niet dat ze altijd gebruikt kunnen worden. Eind 1809 was het gedaan met het Hamburger rit vanaf Amsterdam via Zwolle en Lingen naar Hamburg. In 1806 was het groothertogdom Berg tot stand gekomen. Oostelijk daarvan lag Westfalen. Deze landen wilden eigen baas zijn over postritten over hun grondgebied. Vanouds waren Amsterdam en Hamburg gewoon het hele traject zelf te rijden. Het is mij niet bekend welke brieven van de Noordsche correspondentie tussen 1810 en zomer 1814 inderdaad via Almelo, Zwolle of Deventer ons land binnen kwamen. De Haan en ook Muys noemen de route via Dorsten en Emmerik naar Arnhem. De Haan meldt ook dat Noorse brieven de route via Stade hebben gevolgd in 1814.
Hotze Wiersma

Scroll naar boven
Po & Po