198 - brief van München naar Deil met belasting? en statistiekrecht? en porto?

Belasting, port, statistiekrecht?
De getoonde omslag, verzonden van München via Rotterdam naar Deil in Gelderland, is een waar mysterie.
Verondersteld wordt dat de rose strook “belasting” belasting met extra portkosten betreft en bijvoorbeeld geen invoerrechten. Het gaat immers om een monster zonder waarde.
Er zijn vragen over het gele stickertje, is het 15 cent of 15 pfennig?
Wat houdt de zegel met 4 cent statistiekrecht in? En waarom?
Diverse mysteries dus.

Een voorlopig antwoord luidt als volgt:
De BELASTING-strook P57 (bestaat al vanaf 1882) is sinds 1903 bekend als strook wegens verschuldigde belastingen en verrekeningsbedragen en sinds 1908 als “belasting”. Er zijn vele typen van; de inklaringskantoren plakten dit etiket of zetten het stempel vrij van belasting. Vanaf 1934 werden de namen van de inklaringskantoren op de stroken vermeld.

De 4 cent statistiekrechtzegel is een fiscaal vignet voor het opnemen in de handelsstatistiek van postpakketten van en naar het buitenland met aangegeven waarde en/of aangetekende stukken. Maar het is ook bedoeld voor overige aangetekende stukken uit het buitenland die door het inklaringskantoor waren voorzien van etiket P57. Het statistiekrecht bedroeg 4 cent per zending. Ze waren te koop bij alle poststations en alle postagentschappen.
Zie de Wet op het Statistiekrecht, Stbl 1932, nr 231.

Over de twee portzegels van 20 ct. valt alleen op te merken dat op de omslag het bedrag van -44 wordt genoemd. Het lijkt erop dat dit dus door de ontvanger is betaald. Wellicht afstandsrecht of vergoeding van een ander recht.

Scroll naar boven
Po & Po