201 - stuk uit 1861 portvrij i.v.m. “watersnood”?

Kan iemand vertellen of dit poststuk uit 1861 van Delft naar Arnhem portvrij verzonden is vanwege het geschreven woord “watersnood”?

Reactie:
Er was een watersnood langs de Maas en de Waal in januari 1861. Bij KB nummer 51 van 29 januari 1861 was door het departement van Binnenlandse Zaken een “Algemene Verloting van voorwerpen van kunst en smaak, ten behoeve van de noodlijdenden door den jongsten watersnood” georganiseerd.
Bij circulaire 575 van 29 januari 1861 is voor de briefwisseling hiervoor vrijdom van port bepaald. Met inachtneming van de voorschriften omtrent de kruisband en contreseing (= waarmerking).
De commissie was gevestigd in ‘s-Gravenahge. De sub-commissies waren verspreid over het land. De vrijdom gold ook voor provinciale besturen en gemeentebesturen bij briefwisseling over dit onderwerp.
Dit soort “collecte-commissies”, inclusief de portvrijdom hiervoor, zijn al bekend vanaf 1825. De bepaling gold per “ramp”.
Hotze Wiersma

Scroll naar boven
Po & Po