Nieuwe poststempels vanaf juni 2017

“Sinds 1 januari 2017 zijn er op de postkantoren geen stempels meer en worden de postzegels op de poststukken met pen doorgekrast. Postzegelverzamelaars hebben heftig tegen deze maatregel geprotesteerd*. PostNL heeft, na intensief overleg met de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF), besloten de met postzegels gefrankeerde zendingen weer te gaan stempelen. PostNL streeft er naar dat er op 1 juni op alle postkantoren weer stempels zijn.

De eerste gedachte was dat er totaal nieuwe stempels zouden worden aangemaakt. Bij nader onderzoek blijkt het mogelijk een groot aantal oude stempels te recyclen. Uit oogpunt van duurzaamheid en kostenbesparing kiest PostNL voor het recyclen van 1000 oude stempelhouders en het aanmaken van 2000 nieuwe stempels. De oude stempelhouders worden wel voorzien van een nieuwe stempelafdruk. De nieuwe stempelafdruk krijgt naast een aanduiding ‘PostNL’ een datum, een plaatsnaam en een volgnummer. In het stempel zal geen straatnaam komen.” Zie de afbeelding bij dit bericht voor hoe het stempel eruit komt te zien.

* (Overigens was er niet alleen het nadeel dat met pen doorgekraste postzegels niet verzamelwaardig meer zijn. Ook voor andere doeleinden bleek een stempel op de postvestigingen met plaatsnaam en datum toch wel onontbeerlijk. Bijvoorbeeld om op een vrijwaringsbewijs aan te geven wanneer en waar een motorvoertuig van eigenaar is verwisseld, red.)

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *