Nieuwe publicaties Groep Postmechanisatie

Op 13 mei 2017 is in Nijkerk een tweetal nieuwe ‘publicaties’ ten doop gehouden.

Allereerst was dat deel 2 in de geplande Transorma-reeks: “De ‘kleine’ Transorma’s; Breda, Postmuseum en ’s-Hertogenbosch”.
Na deel 1 (de Transorma in New York) dat in 2015 verscheen, heeft auteur Jos Stroom nu een deeltje geschreven waarin ook de werking van het Transorma-type dat door slechts één persoon bediend werd, uitvoerig wordt besproken. Ook de niet-technische lezer kan zich nu in begrijpelijke taal een goed beeld vormen van dit postale mechanische wonder uit de eerste helft van de vorige eeuw.
In Nederland zijn drie van deze ‘kleine’ machines in gebruik geweest: twee in Breda en een in ’s-Hertogenbosch. De tweede machine van Breda is in 1954 in het toenmalige Postmuseum terecht gekomen en zal ook na de huidige verbouwing daar opgesteld staan en in werking blijven.
De  merktekens die voorkomen op de door deze apparaten gesorteerde post krijgen volop aandacht. Daarbij leverde de studie van het gebruik van de ‘enkele-letter-merktekens’ nieuwe inzichten op.
Over de buitenlandse machines van dit type is nog weinig bekend. De auteur hoopt dat door deze publicatie wellicht hernieuwde belangstelling hiervoor zal ontstaan, die tot meer bekende poststukken en nieuwe gegevens zal leiden.
Mede door een financiële bijdrage uit de nalatenschap van Ed Feenstra, fervent UV-verzamelaar, is de verkoopprijs van het boekje slechts 10 euro; een ‘vriendenprijsje’ kun je zeggen.
Het boek is op een prachtige manier vormgegeven door redacteur Jac Spijkerman, die (ook hier!) weer eens zijn meesterlijke kwaliteiten op dat gebied heeft kunnen tonen.

Het boekje is verkrijgbaar tijdens de bijeenkomsten van Po & Po in Nijkerk, of bij de beheerder publicaties van Po & Po, Henk Kolner (publicaties@kpnmail.nl).

De tweede presentatie was de cd-rom, waarop de volledige collectie tijdschriften die de (Studie-)Groep Postmechanisatie heeft gepubliceerd, digitaal staat weergegeven. Bijna 50 jaar specialistisch materiaal, dat in de beginjaren in simpele (gestencilde) vorm werd uitgegeven.
Voor wie weinig ruimte heeft op zijn boekenplanken (de analoge versie vraagt ongeveer 70 cm plankruimte!) en geïnteresseerd is in de ontwikkelingen van zowel de Nederlandse als buitenlandse mechanisering en automatisering van de postverwerking, is de cd een handig en zeer bruikbaar document; vooral ook omdat de samensteller, Bas Kee, de publicaties op trefwoorden doorzoekbaar heeft gemaakt.

Ook de cd-rom is verkrijgbaar tijdens de bijeenkomsten van Po & Po in Nijkerk, de prijs bedraagt € 7,00. Door overmaking van € 10,00 op bankrekening NL41INGB0003791584 t.n.v. Publicaties Po & Po o.v.v. cd-rom Postmechanisatie kan ze ook worden toegestuurd. Vermeld daarbij dan wel uw postadres!

Tijdens de bijeenkomst van 13 mei 2017 is deel 2 in de Transorma-reeks gepresenteerd: "De ‘kleine’ Transorma’s; Breda, Postmuseum en ’s-Hertogenbosch" (auteur: Jos Stroom). Ook de niet-technische lezer kan zich nu in begrijpelijke taal een goed beeld vormen van dit postale mechanische wonder uit de eerste helft van de vorige eeuw.
Tijdens de bijeenkomst van 13 mei 2017 is deel 2 in de Transorma-reeks gepresenteerd: “De ‘kleine’ Transorma’s; Breda, Postmuseum en ’s-Hertogenbosch” (auteur: Jos Stroom). Ook de niet-technische lezer kan zich nu in begrijpelijke taal een goed beeld vormen van dit postale mechanische wonder uit de eerste helft van de vorige eeuw.
Op 13 mei 2017 is ook de cd-rom gepresenteerd waarop de volledige collectie tijdschriften die de (Studie-)Groep Postmechanisatie heeft gepubliceerd, digitaal staat weergegeven. Bijna 50 jaar specialistisch materiaal, dat in de beginjaren in simpele (gestencilde) vorm werd uitgegeven. Een handig en zeer bruikbaar document; vooral ook omdat de samensteller, Bas Kee, de publicaties op trefwoorden doorzoekbaar heeft gemaakt.
Op 13 mei 2017 is ook de cd-rom gepresenteerd waarop de volledige collectie tijdschriften die de (Studie-)Groep Postmechanisatie heeft gepubliceerd, digitaal staat weergegeven. Bijna 50 jaar specialistisch materiaal, dat in de beginjaren in simpele (gestencilde) vorm werd uitgegeven. Een handig en zeer bruikbaar document; vooral ook omdat de samensteller, Bas Kee, de publicaties op trefwoorden doorzoekbaar heeft gemaakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.