Indexen gedigitaliseerde stempelboeken Rijksmunt gereed

Zoals u in De Postzak nr. 222 (februari 2018) hebt kunnen lezen, zijn in 2017 de stempelboeken van de Rijksmunt betreffende de jaren 1910-1967 gedigitaliseerd. De stempelboeken waren echter nog niet door middel van een index ‘ontsloten’. Ons lid Hans Kremer heeft het op zich genomen deze indexen, met medewerking van Victor Badran en Ot Louw, te vervaardigen. Het project is in mei 2018 gestart. En wij kunnen u nu melden dat het project zojuist gereed is gekomen.

Op de pagina Stempelboeken Rijksmunt* vindt u nadere informatie over deze gedigitaliseerde stempelboeken. U treft daar ook 6 Excellijsten aan, waarbij u, als u een bepaald stempel wilt bekijken, door middel van links direct op de goede pagina van het stempelboek in kwestie terecht komt. Dank aan de makers! Ongetwijfeld zullen zij hier velen een groot genoegen mee doen.
* In het menu van de site te vinden via Publicaties > De poststempels van Nederland