Schriftelijke veiling sluiting 6 januari 2022

DE KAVELLIJST, SCANS EN ORDERLIJST VINDT U ONDERAAN DEZE ‘BRIEF’

Aan: Leden Po&Po

Grave: 01-12-2021

Onderwerp: Schriftelijke veiling eindigend 6 januari 2022

Geacht medelid,

Hoera. Hier is ie dan!, de eerste schriftelijke veiling van de nieuwe veilingcommissaris. Ben Schilder en ondergetekende hebben hard gewerkt om ons het veilingproces eigen te maken en de fijne kneepjes  “van het vak” te leren. Met dank aan Erik Matzinger waar we altijd met onze vragen terecht konden.

Er is in deze veiling veel nieuw materiaal opgenomen van nieuwe inzenders en uit enkele nalatenschappen. De werkwijze is hetzelfde als bij de vorige schriftelijke veilingen. Met nu nóg meer scans. Van alle gelopen stukken is een scan gemaakt. Ongebruikte postwaardenstukken zijn niet gescand.

Mocht U nog een aanvullende scan willen hebben dan kan dat per email aangevraagd worden (hcmgeurts@gmail.com) door de digitale leden. Aanvraag van scans door leden zonder email kan ook geregeld worden tegen onkostenvergoeding.

De kavellijsten worden via email verstuurd aan de leden met een email adres Deze staan ook op de site, en deze brief gaat per post naar leden zonder email die, indien gewenst, een kavellijst aan kunnen vragen bij Henk Kolner.

Zoeken: Hoe vindt U het juiste kavelnummer bij de scan? Open de kavellijst en klik Ctrl+F en een zoekvakje gaat open, type het scannummer in en de cursor gaat naar de juiste kavelbeschrijving.

Indien u op 12 februari 2022 bij de bijeenkomst aanwezig kunt zijn en U de mogelijkheid heeft, kunnen de kavels dan opgehaald worden. Dit scheelt ons werk en bespaart U de porto. Als dit het geval is geef dit dan aan op de kavellijst.

Geniet weer van de veiling en hopelijk zijn er aanvullingen voor Uw verzameling.

Met vriendelijke groeten en tot spoedig weerziens,

Herman Geurts (veilingcommissaris) en Ben Schilder

Bijlagen:
Kavellijst schriftelijke veiling sluiting 6 januari 2022.

Scans schriftelijke veiling sluiting 6 januari 2022. Tip: u kunt de pagina’s met scans op uw scherm enkele malen uitvergroten om details in groter formaat te kunnen bekijken.

Orderlijst schriftelijke veiling sluiting 6 januari 2022.