PO & PO 75 JAAR!

PO & PO 75 JAAR! Uitnodiging voor de digitale viering van het jubileum, 11 december 10 – 13 uur De Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars, bij afkorting genaamd Po & Po, viert in 2021 haar 75-jarig jubileum. Het oorspronkelijk plan was natuurlijk om dat gezamenlijk en feestelijk te vieren in Ede. Gezien de hoge besmettingscijfers, de adviezen van de overheid, het gezond verstand en uit zorg voor ons aller gezondheid, heeft het bestuur het besluit genomen dit jubileum op zaterdag 11 december digitaal te vieren. Omdat het om het 75-jarig jubileum gaat hebben we een feestelijk en gevarieerd programma in elkaar gezet.
  1. Welkom en terugblik 75 jaar Po & Po door voorzitter Michael Brekelmans
  2. De Erwin Königprijs – Juryrapport door juryvoorzitter Ton Dietz; – Digitale uitreiking van de Erwin Königmedaille door voorzitter Michael Brekelmans
  3. “Feest der Herkenning” ruim 15 jaar Po & Po in foto’s door Ernst Flentge
  4. Presentatie Jubileumboek
  5. Quiz onder leiding van quizmaster Ruud Verberne (houd pen en papier bij de hand!)
  6. Surprise
  7. Presentatie “Blindenpost” door Herman Geurts
  8. Sluiting en vooruitblik op 2022
Graag inschrijving per e-mail, waarna u per mail de link voor de bijeenkomst zal ontvangen Doet u mee, dan opgave voor de vergadering bij Henk Kolner: e-mail  Het bestuur van Po & Po
Een van de activiteiten tijdens de Jubileumbijeenkomst Po&Po d.d. 11-12-2021 is een presentatie ‘Blindenpost’ door Herman Geurts.
Scroll naar boven
Po & Po