11 juni lezing: “Your Own Country First / Buy Only NewZealand made Goods”

Vanaf 1922 werden in steeds meer landen vlagstempels gebruikt om propaganda te maken voor het gebruik van goederen uit eigen land. Opvallend genoeg gebeurde dit het eerst in een aantal Engelse koloniën en dominions en in 1925 volgde ook Engeland met de vlag “British Goods Are Best”. Steeds meer landen zouden dit navolgen, ook Nederland.

In de presentatie van Michael Brekelmans tijdens de ledenbijeenkomst van zaterdag 11 juni, getiteld “Your Own Country First / Buy Only NewZealand made Goods”, wordt ingegaan op de achtergrond en het gebruik van deze stempelvlaggen, waarbij de nadruk vooral ligt op het buitenland.

Po & Po