204 - Grootrond Haarlem 1912 4-8N?

In Haarlem is op 2 februari 1912 de grootrondstempel gebruikt met de uurkarakters 4-8N. Tot nu toe alleen bekend op de 1/2 cent portzegel emissie 1896. Wie weet hier meer van?

Reactie:
Zoals drukwerkverzenders tegenwoordig de keus hebben tussen 24-uurs en 48-uurs verzending, zo zal ook anno 1912 (met o.a. drukwerkrolstempels met alleen ’12 of zonder enige datum) de verzending en dus de stempeling van drukwerk minder tijdkritisch zijn geweest dan van brieven en briefkaarten. Met een vier-uurs-blokje kon men ‘partijenpost’ dan gewoon doorstempelen, terwijl die links en rechts werd ingehaald door briefpost waarbij snelheid essentieel was in tijden met nauwelijks telefoon en zonder telex, fax, e-mail en SMS.
Frans van de Rivière

Scroll naar boven
Po & Po