207 – Stempel Veldpost 1e comp. olifant IIe bat.?

207 - stempel Veldpost 1e comp. olifant IIe bat.?

“Van dit poststuk is het stempel VELDPOST / OLIFANT / Y-BRIG bekend. Maar wie kan mij meer vertellen over het stempel 1e COMP / OLIFANT / IIe BAT? Waren er ook bij de andere subeenheden dergelijke stempels?”

Reacties graag aan de webmaster, opdat wij ze hier kunnen vermelden.

Po & Po