210 - raadsels rond pws en stempel Beieren 1912

Is dit een postwaardestuk en zo ja is het uitgegeven voor een speciale gelegenheid? Het vernietigingsstempel is het zogeheten gesloten waterrad stempel dat in Beieren gebruikt is van 01-08-1850 tot 09-03-1869. Is dit stempel in 1912 hergebruikt of was dit slechts ter gelegenheid van de tentoonstelling? Of is het gehele stuk misschien een vervalsing?

 

Reactie:
Zonder een diepgaand onderzoek te doen vallen hier toch wel wat opmerkingen te maken. – Het postwaardestuk is vermoedelijk een gewone Beierse briefkaart voor lokaal tarief, gedrukt in 1911 (zie rechtsonder). – In de jaren voor de Eerste Wereldoorlog zijn in vele landen, ook in Duitsland en Nederland, te pas en te onpas bij beurzen en tentoonstellingen door speciale
tentoonstellingsstempels en/of speciaal drukwerk ‘filatelistische lekkernijen’ gecreëerd. – Misschien heeft er op deze ‘Gewerbeschau’ wel een poststempelmachine (toen nog iets nieuws!) gestaan. – Het filatelistisch geïnspireerde stempel bestaat uit een ‘stempelkop’ ‘waterrad 51’ en daarnaast (als stempelvlag) een (kennelijk verstelbaar) datumstempel, losjes gebaseerd op drieregelige niet-ronde poststempels zoals die in de tweede helft van de 19e eeuw voor de wat langere plaatsnamen zijn gebruikt. Het lijkt dus meer op een speciaal stempel dan op hergebruik van iets ouds. – Zou het geheel een vervalsing zijn? Nee, onwaarschijnlijk, waarom zou het? En ook het bestellersstempel ‘336’ pleit daartegen. – Voor meer
gedetailleerde informatie zou eventueel via het Duitse Poststempelgilde www.poststempelgilde.de navraag kunnen worden gedaan.
Frans van de Rivière

Scroll naar boven
Po & Po