216- langebalkstempel Voorst 12- en 24-uurs

Bij de inventarisatie van de langebalkstempels is een afdruk gevonden van het stempel van VOORST dat niet past in het ´normale´ beeld bij de vervanging van 12-uurs karakters door 24-uurs karakters. Het langebalkstempel van Voorst is besteld in mei 1911, opgeleverd door De Munt eind juni of begin juli 1911 en verstrekt op 4 juli 1911. Het stempel heeft van origine Romeinse maandcijfers en 12-uurs karakters. Helaas is in de stempelboeken niet vermeld wanneer de 12-uurs karakters in de stempels zijn vervangen door 24-uurs karakters. De mij vroegst bekende datum van 24-uurs is (1)4 november 1928 met 12. uur. De volgende afdruk toont echter 26 juni 1934 met 12-uurs karakters 5-6N. Maar daarna weer een afdruk met 24-uurs karakters: (1)6 november 1939 20 uur!

Wat is er met dit stempel aan de hand geweest? Eerst vóór november 1928 omgebouwd van 12-uurs naar 24-uurs, dan vóór juni 1934 terug gebracht naar 12-uurs karakters en vóór november 1939 weer 24-uurs karakters? Het stempel is op 26 augustus 1949 vervangen door een kortebalkstempel en op 1 september 1949 in Den Haag terugontvangen, waarna het in 1954 is vernietigd.

De vervanging van 12-uurs karakters in 24-uurs karakters is bekendgemaakt in een dienstorder:
Dienstorder H. 149 van 2 maart 1927 bepaalde:
1. Met ingang van 15 Mei a.s. wordt, evenals bij den Spoorwegdienst, ook bij het Staatsbedrijf de 24-uur tijdaanwijzing ingevoerd. Het stelsel zal op het geheele verkeer van de drie diensten worden toegepast, hetgeen uitdrukking zal vinden in de te verstrekken gegevens.
2. De poststempels zullen geleidelijk bij nieuwe vertrekking worden gewijzigd, met uitzondering van de stempelmachines die zoo spoedig mogelijk zullen worden veranderd.

Dat kan de oorzaak zijn dat het stempel van Voorst al in de tweede helft van 1927 of de eerste helft van 1928 is omgebouwd van 12-uurs naar 24-uurs. Maar daarna? In reparatie geweest waarbij de 24-uurs karakters zijn vervangen door 12-uurs? Het is verder bekend, dat in de tweede helft van 1939 van vele langebalk en kortebalkstempels de 12-uurs karakters zijn vervangen door 24-uurs karakters, dus kan de afdruk van november 1939 wel juist zijn.

Wie heeft afdrukken van het langebalkstempel van Voorst met duidelijk herkenbare datum en uurkarakters, zodat bepaald kan worden of inderdaad dit stempel drie maal is verbouwd?

Reacties graag aan de webmaster, opdat wij ze hier kunnen vermelden.

Scroll naar boven
Po & Po