222- censuur op Postblad uit Indië? Wat betekent K.D.P.?

Vraag van Boudewijn Hellebrekers:

“Bij dit vooroorlogse particulier bedrukte Postblad (van de school die Rudy Kousbroek bezocht?) is de 4e zijde ongebruikt gebleven (niet afgebeeld). Niet gedateerd, gezien de tekst vermoedelijk vlak na de bevrijding verzonden. De censuurstrook is naar mijn idee Nederlands.

Vragen: waarom censuur op een stuk uit een kolonie? Wat betekent K.D.P. Iets met Displaced Persons?”

Reacties graag aan de webmaster, opdat wij ze hier kunnen vermelden.