222 - censuur op Postblad uit Indië? Wat betekent K.D.P.?

Vraag van Boudewijn Hellebrekers:

“Bij dit vooroorlogse particulier bedrukte Postblad (van de school die Rudy Kousbroek bezocht?) is de 4e zijde ongebruikt gebleven (niet afgebeeld). Niet gedateerd, gezien de tekst vermoedelijk vlak na de bevrijding verzonden. De censuurstrook is naar mijn idee Nederlands.

Vragen: waarom censuur op een stuk uit een kolonie? Wat betekent K.D.P. Iets met Displaced Persons?”

Reactie:

Voor zover ik weet staat KDP voor Kantoor Displaced Persons. Een vreemde combinatie van Engels en Nederlands. KDP is in 1944 in Melbourne ingesteld door de Nederlands Indië Commissie en had ten doel om allerlei aangelegenheden m.b.t. “verplaatste personen”, zoals ex-geïnterneerden, af te wikkelen.

Henk Haverkort.

Scroll naar boven
Po & Po