225- Rotterdam C.S. 1941-1959 ook voor particulieren?

In 1941 is, wegens ruimtegebrek op het hoofdpostkantoor aan de Coolsingel in Rotterdam, een tijdelijk Spoorwegpostkantoor gerealiseerd op het emplacement van het toentertijd geheten station Delftschepoort. Het heeft dienst gedaan tot 1959. 

Volgens wat tot heden uit de diverse bronnen bekend is, was dit kantoor alleen bestemd voor (interlokale) postsortering en voor het aanbieden van post door bedrijven. Ons lid Erling Berger heeft echter een FDC in zijn bezit van de Kinderzegels 1949, met aantekenstrookje en kortebalkstempel Rotterdam C.S. Zie de afbeelding.

Vraag:
De vraag luidt nu of dit Spoorwegpostkantoor wellicht toch op enigerlei wijze voor particulieren toegankelijk is geweest? Reacties graag aan de webmaster, opdat wij ze hier kunnen vermelden.

Reacties tot heden (waar dé oplossing nog niet bij zit, dus de vraag staat nog steeds open):

– Ik kom er niet uit. Volgens mij stond er nergens anders bij het Rotterdam C.S. in die dagen een postkantoor. Ja, de Coolsingel, dat was het dichtst bijzijnde. In de “Postkroniek van de stad Rotterdam” van Jaap Rodenburg †, staat helemaal niets vermeld over dat Spoorwegpostkantoor. Terwijl in een staatje over overvallen (pag. 98) in oorlogstijd, in dat boek wel iets over een overval op o.a. het Postkantoor C.S. staat vermeld. Ook staan alle(?) Rotterdamse handstempels in het boek vermeld, maar géén Rotterdam C.S.
Jan Oosterboer

– Ik denk dat het alleen een sorteerlocatie was en niet een officieel (bij)postkantoor. Dan was het dus ook niet open voor het publiek. Misschien liep er echter wel op het station een PTT-ambtenaar rond waar je brieven aan kon afgeven, of was daar zelfs een loket voor. In elk geval kon je er spoorwegbrieven afhalen, meestal voor de pers bestemd.
Jan Vellekoop

– In mijn verzameling “aangetekend Rotterdam” bevinden zich 3 brieven verstuurd door niet-bedrijven, voorzien van stempels en aantekenstrookjes Rotterdam CS (1 exemplaar) respectievelijk Centraal Station (2 exemplaren). Zie hieronder. Het lijkt er (dus) op dat er inderdaad mogelijkheden waren voor
niet-bedrijven om post te laten aantekenen…
Ronald Notenboom

Scroll naar boven
Po & Po