233 Het aantekenstrookje Bahnpost 5

Kan iemand mij bijzonderheden geven over het aantekenstrookje Bahnpost 5 cq het poststempel Bahpoststelle 5 Breslau Auslandstelle?

Peter Poortvliet

Hoe komt het aantekenstrookje Bahnpost 5 op dit poststuk?

Het poststuk is naar mijn mening verstuurd vanuit Ottomaan, normaal gesproken het huidige Turkije. Echter op de achterkant van de enveloppe staat een stempel van een constructiebedrijf in Baghdad en dat is geen Turkije op dat moment. Ik heb niet gekeken of Baghdad in 1918 in Ottomaan land lag maar het is wellicht ook niet onwaarschijnlijk.

De verzending ging blijkbaar aan het eind van de Eerste Wereldoorlog via het spoor en kwam dus binnen in Breslau, op dat moment Duits gebied. Breslau is nu het huidige Wroctow en ligt nu dus in Polen.

De post dacht blijkbaar dat dit een belangrijk stuk was en maakte er ambtshalve een aangetekend stuk van.

De adressering was in Nederland aan Albert Hoekzema, die blijkbaar bij een hospita zat op de Veluwe in Voorthuizen.

Daar was hij inmiddels weg en verhuist naar Groningen op de Reitdiepkade.

Het poststuk kwam daar op 4 augustus 1918 aan nadat het vertrokken was op 9 juli (zie stempel depart op de achterzijde)

Het Ottomaanse rijk was vroeger heel groot waarschijnlijk wel ergens te vinden.

Nog even verder gezocht, het Ottomaanse Rijk besloeg een groot gedeelte van midden Azië, het noorden van Afrika en ook delen van Europa. Het Ottomaanse Rijk was een islamitisch rijk dat bestond van 1299 tot 1922.

Op 10 augustus 1920 wordt het verdrag van Sevres opgesteld, waarin de Arabische provincies de landennamen Syrie, Irak, Libanon, Yemen en Saudi Arabie kregen.

Dit verklaart dus ook het stempel waarin de plaats Baghdad wordt genoemd.

Leen Louwerse LVVA

Uit Novio Posta het volgende.

Andere sporen van Bahnpost

Elk van de Duitse Bahnposten valt onder een zogeheten Bahnpostamt. Deze Bahnpostamten hebben een nummer. Zo heeft Breslau, waaronder o.a. de spoorlijn Breslau-Oderberg valt, het nummer 5.

Vanuit het buitenland kan ook aangetekende post via een Bahnpost het land binnenkomen. Het is niet altijd zo dat op deze post een R-nummer staat. Vanaf 1 augustus 1875 moet op deze ongenummerde aangetekende post een aantekenstrookje worden geplakt en een nummer worden bijgeschreven. Een voorbeeld hiervan zien we in afb. 13. Op dit poststuk uit Johannesburg, dat via de lijn Köln-Verviers binnenkwam, is zo’n aantekenstrookje geplakt.

De lijn Köln-Verviers valt zo te zien onder Bahnpostamt 10 (Köln).Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt de post uit het buitenland gecensureerd. In afb 14 zien we een brief uit Sofia die via de Bahnpost Breslau-Oderberg Duitsland binnenkomt. Na censuur is de brief gesloten met twee censuurlabels. Op de labels staat de tekst KAISERLICHE BAHNPOST 5. Bahnpostamt 5 was gevestigd in Breslau.

afb 13 Aantekenstrookje en handgeschreven nummer op een brief uit Johannesburg, binnengekomen via Bahnpost 10a (Köln - Verviers)
afb 14 Achterzijde van een brief uit Sofia. Na censurering in Breslau gesloten met labels voorzien van de tekst Kaiserliche Bahnpost 5
Scroll naar boven
Po & Po