234 vraag over de Trans-Siberië-expres route

Mail van Nederland naar de VS was weer toegestaan vanaf 29 mei 1940. Tot 11 juni liep de verzending via Italië en daarna via de Trans-Siberië expres.

Waar kan ik meer informatie vinden over de Italië en  de Trans-Siberië-expres route?

Klaas Kramer

Reactie van Hans van der Horst

Het gaat om een briefkaart verstuurd naar Nederlands Indië na de Duitse inval in mei 1940.

De vrager stelt dat deze kaarten tot 11 juni 1940 via Italië naar Indie verstuurd werden. Ik denk echter dat, hoewel dit in sommige publicaties genoemd staat en zelfs door de PTT in de Dienstorders wordt aangegeven, nooit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. 

Na de Duitse aanval op het westen is het scheepvaartverkeer in de Middellandse zee al heel spoedig gestaakt. Voor zover ik kon nagaan zijn er na 28 mei 1940, dus toen de postverbinding met Indie geopend werd, geen schepen meer vanuit Italië naar Indië vertrokken.

Ik heb alle kranten doorgenomen en ben nooit een bericht tegengekomen, dat aangaf dat er nog een schip met post uit Europa in Indië is aangekomen. Daarom moeten wij ervan uitgaan dat uiteindelijk alle post via Siberië is verstuurd.

De route via Siberië loopt dan vanaf Berlijn naar Moskou, daarna via de Transsiberische spoorweg, waarbij de route via de Chinese stad Harbin werd gebruikt. Vandaar werd de post via Korea (door Japan bezet) naar Japan vervoerd. Vanaf Japan per boot naar Nederlands Indië. Deze post is allemaal pas eind 1940 of begin 1941 bezorgd.

De post werd onderweg gecensureerd door de Auslandsbriefprufstelle Keulen of München. Een deel van de post lijkt niet door de Duitsers gecensureerd te zijn. Alle post werd ook in Nederlands Indië door de Indische censuur gecensureerd.

Ik hoop hiermee de vraag voldoende te hebben beantwoord. Overigens zoek ik zelf ook nog naar een verklaring waarom de post pas vanaf eind 1940 de geadresseerde heeft bereikt. Dit lijkt zelfs met inachtneming van de vervoersperiode toch vrij laat te zijn. Zeker omdat een deel van de post pas later in 1941 werd uitgereikt.

Met vriendelijke groet,

Hans van der Horst

Scroll naar boven
Po & Po