236 Wie weet meer over ligne stempels?

236 Franse ligne stempels. Wie weet meer?

Wie kan mij helpen aan een overzicht van de Linge stempels zoals gebruikt aan boord van de Franse mailschepen?

Erik Th. Matzinger

Meer info over deze stempels

Bij vraag 59 wordt verwezen naar; Ned. Maandblad voor Philatelie Juli 1936, blz 125-127, of  De Stempelrubriek, NMP 1922-1939, blz.157-158. Deze gaan naar de west.

Met name de serie naar de oost china, japan etc. wordt gezocht.

Po & Po