237 Luchtposttarief Ned. Indië naar NL

Wie kan mij helpen met het volgende?
 
Ik heb een luchtpostbrief die verstuurd is vanuit Garoet (West-Java) uit 1935.
Hierop een zegel geplakt met een waarde van 42½ ct. 
Waarom 42½  ct. wat zijn de tarieven van het Luchtpost en Luchtrecht?
 
Hans Peschke
 
Opruimingsuitgifte 1934

Antwoordt

Vanaf 31 oktober 1933 werd het gebruik van luchtpostzegels vanuit Nederlands Indië afgeschaft. De hier links afgebeelde postzegel betreft een opruimingsuitgifte welke door de topografische dienst te Batavia van een opdruk werd voorzien om zo als “normale postzegel” te kunnen gebruiken. Bron NPVH speciaal catalogus 2024.

Deze brief werd op 28-6-1935 naar Voorburg verstuurd waar er een stempel van Voorburg van 5-7-1935 op werd gezet.

 

Han Dijkstra komt met het volgende antwoordt.

Het tarief is opgebouwd uit 12 ½ port (zeepost) en 30 cent luchtrecht voor een brief tot 5 gram. Totaal 42 ½ cent, het tarief in de periode 1931-1937.

Het tarief is dus juist.

Wat betreft de tarieven van Ned.- Indië zijn de 14 boekjes van Peter Storm van Leeuwen onmisbaar; deze zijn uitgegeven bij de studiegroep ZWP.

 

Scroll naar boven
Po & Po