3 Wie weet wat een Abonnements Postwissel is?

Uit:Handleiding voor postambtenaren, 6e druk, 1898. Hier kort samengevat de teksten van art. 349 t/m 358: De postwissels dienden voor vooruitbetaling van abonnementen op Nederlandsche en Buitenlandsche nieuwspapieren en tijdschriften. Voor binnenland en Frankrijk ( altijd anders, is er ooit iets veranderd?).

Algemene bepalingen art. 351:
De levering van nieuwspapieren en tijdschriften bij wijze van abonnement geschiedt slechts tegen vooruitbetaling van den abonnementsprijs en voor Rijksrekening. De brievengaarders mogen zich echter voor eigen rekening belasten met de levering van binnenlandsche bladen, de buitenlandsche bladen leveren zij alleen voor Rijksrekening. De levering van Duitsche, Oostenrijkse, Turksche,Zwitsersche, Italiaansche en Noorsche couranten en tijdschriften geschiedt door tussenkomst van het spoorwegpostkantoor No 1, die van de overige buitenlandsche ; met uitzondering van de Fransche; door tusschenkomst van het spoorwegpostkantoor No 2 ; die van de Fransche door bestelling rechtstreeks bij de uitgevers.

Er waren dus postwisselformulieren voor binnenlandse en Franse abonnementen die bij alle postkantoren te gebruiken waren ( ik heb mijn hele verzameling van ca. 300 stuks postwisselformulieren verkocht aan een meneer in Haren ( Gr.) dus ik kan geen scans meer mee sturen. En voor de hierboven genoemde “buitenlandsche bladen” speciale formulieren gericht aan spoorwegpostkantoor No1 = Amsterdam , spoorwegpostkantoor No 2 = Rotterdam, en een derde gericht aan den Heer Directeur van het Spoorwegpostkantoor No….. , Plaats van bestemming…….Die dus door de verzender zelf ingevuld moest worden. De rest van de Art. beschrijven de tarieven, procedures etc etc.

Lex Geijs.

De meneer uit Haren is ondergetekende. Aangezien er al een afbeelding is zal een andere scan de prima uitleg van Lex Geys niet verder verduidelijken. Echter het PTT Museum heeft sinds kort een nog grotere verzameling van alle postwissels, inclusief de abonnementspostwissels. Deze collectie, afkomstig van de Controle in Haarlem is op aanvraag in te zien. Overigens hebben deze postwissels, waarop nogal eens grotere bedragen door middel van frankeerzegels werden verantwoord, een grote rol gespeeld bij de invoering van de f10,- bontkraagzegel, overigens een “Pullarium” (voor de ingewijden), Zie ook NMPh 1978 maartnummer.

Gert Holstege

Scroll naar boven
Po & Po