4 - Krantenbandjes met voorafstempelingen.

Naar aanleiding van de vraag over het krantenbandje het volgende. Over het hoe en waarom is een lang verhaal te schrijven, ik beperk mij dan ook tot alleen dit bandje.We hebben hier te maken met een z.g.n. voorafstempeling.

Iemand van de Arnhemse courant ging met vellen voorgedrukt met adressen en voorzien van postzegels naar het postkantoor. Daar werden deze vellen met adresbandjes afgestempeld. Voor 1912 gebeurde dit met de hand hetgeen nogal omslachtig was en bovendien veel lawaai maakte. Vanaf 1912 is het drukwerkrolstempel in een plaats of 90 gebruikt. Men kon in één haal het gehele vel met meestal 10 bandjes  afstempelen.
Daarna ging men weer terug naar de krant en werden de bandjes afgesneden en om de krant gedaan. Het stempel bestond uit een handvat met aan het einde een rol met 5x hetzelfde stempeltje. Op de getoonde afbeelding zijn alle 5 afdrukken te zien.

Vermoedelijk is het een zaterdagcourant geweest, gezien het tarief van 1 cent. Op de meeste bandjes door kranten gebruikt zit een zegel van een halve cent. Het toeval wil dat ik de familie van de geadresseerde kende, deze woonde een paar honderd meter van mijn ouderlijk huis. Wil de vragensteller uitgebreidere informatie dan kan hij van mij wel een kopie krijgen van de indertijd door mij uitgegeven catalogus. Een nieuwe zal waarschijnlijk volgend jaar verschijnen.

Hans Bonefaas

Meer informatie is ook op de site van de Studiegroep voorafstempelingen te vinden. Kijk hiervoor op Precancels.nl

Scroll naar boven
Po & Po