Digitale Ledenbijeenkomst met lezing

Digitale ledenbijeenkomst via Zoom.

Tevens sluitingsdatum van de schriftelijke veiling!

Om 11.00 uur: Lezing ‘Deviezencontrole’, door Arie Zonjee

“De deviezencontrole was volgens P.R. Bulterman vastgesteld door het Nederlands-Indisch deviezeninstituut. De regels waarlangs gehandeld dienden te worden, werden ingesteld eind 1946 en liepen door tot ver in de Indonesische Republiek en werden voor wat de opgeplakte labels betreft beëindigd eind 1959.
Alle brieven boven de 20 gram en alle aangetekende stukken dienden open aan het loket in Batavia c.q. Djakarta aangeboden te worden en werden na controle in aanwezigheid van de aanbieder of zijn plaatsvervanger gesloten. Bij brieven MET deviezen zoals postzegels, mocht pas na controle en verkregen vergunning de verzending plaatsvinden. Deze vergunning werd in de vorm van een label op de keerzijde van de brief geplakt, na te zijn gedateerd met de looptijd van de vergunning, en werd ondertekend door de waarnemend Directeur van het deviezeninstituut. Hier zijn in de verschillende tijdvakken nogal wat namen bij betrokken. Deze labels geven door de uitvoering een goed beeld van het verloop van de verschuiving van Nederlands bewind naar de Republiek Indonesia.”