Digitale bijeenkomst: extra AV + lezing

Agenda extra AV 12 december 2020

 1. Opening door de vice-voorzitter
 2. Ingekomen stukken
  b. Mededelingen en presentielijst (is bekend van de digitale opgave)
 3. Notulen: Algemene Vergadering d.d. 10-10-2020 (separaat naar alle leden verstuurd.)
 4. Bestuursmutaties
  Fred Boom heeft te kennen gegeven om gezondheidsredenen zijn functie als voorzitter te willen neerleggen. We hebben Michael Brekelmans gevraagd zijn taken als vice-voorzitter te willen waarnemen. Hij stelt zich beschikbaar om deze functie te vervullen gedurende de resterende periode van het rooster (conform art.6 lid 5 van de Statuten). Het bestuur wil hem daarvoor voordragen.Het bestuur wil Victor Badran voordragen als penningmeester. Hij zal Harrie Jans opvolgen. Hij draait al een tijdje op de achtergrond mee.

  Leden die kandidaten voor het bestuurslidmaatschap willen voordragen (zie artikel 8, lid 6 van de Statuten) kunnen deze tot uiterlijk 5 december 2020 schriftelijk opgeven aan de secretaris.

 5. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag
 6. Sluiting

Aansluitend na de vergadering wordt er een posthistorische Quiz gepresenteerd.