Afbeeldingen en auteursrechten

Indien afbeeldingen van andere verzamelaars worden gebruikt, vermeld dit dan bij de afbeelding (of achterin bij het overzicht). Maak hierover vooraf afspraken met de eigenaar van de originelen.

Houd bij het gebruik van foto’s rekening met auteursrechten. In principe kunnen deze geclaimd worden bij Po & Po, maar de toestemming hiervoor moet vooraf met de rechthebbende en de redactie (in verband met mogelijke kosten) zijn afgestemd. Dat geldt ook voor het hergebruik van afbeeldingen uit andere boeken. Het is de verantwoordelijkheid van de auteur hier vooraf gaand aan publicatie afspraken over te hebben gemaakt. De redactie en de vereniging zijn hier niet voor aansprakelijk.

Scroll naar boven
Po & Po