Algemene inleiding postmechanisatie

Tegelijk met de economische opbloei van na de Tweede Wereldoorlog, neemt het aantal door de posterijen te verwerken poststukken van jaar tot jaar toe. Om aan deze en verder te verwachten stijging van het postverkeer het hoofd te kunnen bieden, worden in de jaren vijftig van de vorige eeuw aan het bedrijfsleven opdrachten verstrekt voor de ontwikkeling van automatisch werkende opzet-stempelmachines en sorteermachines.

Aan deze ontwikkelingen nemen bekende firma’s op elektronisch gebied deel zoals Telefunken, Standard-Elektrik Lorenz (SEL), Bell-ITT, Pitney Bowes, Toshiba enz. Ook in diverse postlaboratoria (denk b.v. aan het Nederlandse Dr. Neher Laboratorium te Leidschendam) wordt de ontwikkeling van dergelijke apparatuur ter hand genomen.

Bij de volgende onderdelen van de postverwerking zijn in de loop der tijd allerlei automatiseringstappen doorgevoerd (per onderwerp vindt u hieronder een toelichting in de vorm van een aanklikbaar pdf-bestand):

– 1 Splitsen in formaten – alg. inl. postmechanisatie.

– 2 Opzetten en stempelen – alg. inl. postmechanisatie.

– 3 Mechanische sortering zonder indexering – alg. inl. postmechanisatie.

– 4 Rotterdamse plaatsnaamcode – alg. inl. postmechanisatie.

– 5 Postcodesystemen – alg. inl. postmechanisatie.

– 6 Indexeren m.b.v. de postcode – alg. inl. postmechanisatie.

– 7 Sorteren na indexeren – alg. inl. postmechanisatie.

– 8 Volautomatisch indexeren en sorteren – alg. inl. postmechanisatie.

Scroll naar boven
Po & Po