Tarieven

Briefkaarten

 

lokaal

binnenland

buitenland

 

01/01/1871

 

a

 

15/12/1873

  

b

invoering 5 cent tarief naar België

01/07/1875

  

5 c

invoering tarief naar alle UPU landen, Frankrijk op 01/01/1876

01/10/1908

   

16/10/1916

2

3

  

01/11/1919

 

5

  

01/03/1921

 

12½

 

01/10/1925

  

10

 

01/10/1926

 

5

  

01/02/1928

3

   

01/11/1928

  

 

01/08/1936

2

   

01/09/1937

 

4

  

01/04/1939

 

3

  

20/08/1940

4

5

  

01/09/1942

  

e

verlaagd tarief 5 ct naar Duitsland, Bohemen & Moravië, Gen. Gouv.

23/09/1945

  

f

afschaffing van het bovengenoemde verlaagde tarief

01/11/1946

5

12½

 

01/04/1947

  

g

naar België & Luxemburg voortaan binnenlands tarief

01/02/1948

 

6

  

01/10/1948

  

12

 

01/07/1953

6

7

15

 

01/04/1957

  

20

 

01/11/1957

 

8

  

01/07/1964

 

10

25 h

 

01/05/1966

 

12

h

 

01/07/1966

  

h

 

01/08/1966

  

h

 

01/02/1967

 

15

  

01/02/1969

 

20

h

 

01/11/1971

 

25

30

 

01/09/1972

 

30

35

 

01//09/1974

 

35

40

 

12/01/1976

  

50

 

01/04/1976

 

40

  

14/01/1980

 

45

55

 

07/01/1981

  

60 h

 

01/04/1982

 

50

65

 

01/01/1986

 

55

75

 

01/01/1991

  

k

 

01/07/1991

 

60

80

 

01/01/1993

 

70

90

 

01/01/1995

  

80 l, 100

 

01/01/1996

  

100 m

 

01/01/1997

 

80

  
a) naar enkele landen toegestaan tegen het geldende enkelvoudig brieftarief:
 01/01/1871Duitsland (10), Oostenrijk (10), Zwitserland (15).
 01/02/1871Denemarken (15), Frankrijk (20), Groot-Britannië (15), Luxemburg (10), Zweden (20)
 01/05/1871België (10)  
 01/01/1874Italië (20)  
     
h) tarief naar landen van de EG en later de CEPT landen wordt verlaagd naar 15 cent.
 01/07/1964West-Duitsland en West-Berlijn
 01/05/1966Italië, San Marino 
 01/07/1966Vaticaanstad 
 01/08/1966Frankrijk, Monaco 
 01/02/1969Guadeloupe, Guyana, Martinique, Reunion
 07/01/1981Overige CEPT landen: Cyprus, Denemarken, Finland, Griekenland, Groot-Brittannië
  Ierland, Joegoslavië, Liechtenstein, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje
  Turkije, IJsland, Zweden, Zwitserland
k) tarief naar alle Europese landen, inclusief de Aziatische delen van (de later voormalige) Sovjet-Unie worden gelijk
 aan het binnenlandse tarief  
l) tarief voor alle Europese landen waarvoor tot dan toe het binnenlandse tarief heeft gegolden
m) het Europese tarief en het binnenlandse tarief naar de overzeese rijksdelen worden afgeschaft

Bijzondere diensten


 

aantekenen

expresse

01/01/1871

+10

+15

01/01/1919

+12½ btl

 
01/03/1921

+15

+40

01/10/1925 

+30

01/10/1926 

+20

01/02/1928 

+10 bnl

01/11/1928 

+25 btl

01/04/1939

+10

 
12/08/1940 

+20btl

01/11/1946

+15

+30

01/07/1953

+20

 
01/04/1957

+25

+50

01/01/1964

+35

+75

01/06/1965

+45

 
01/05/1966

+50

 
01/02/1967

+75

+100

01/02/1969

+100

 
01/02/1971

+125

+125

01/11/1971

+175

+175

01/09/1973 a

250

250

01/09/1974

300

300

01/04/1975

350

350

01/04/1976

425

425

14/01/1980

475

475

07/01/1981

550

550

01/04/1982

650

650

01/07/1986

700

700

01/06/1990

750

 
01/10/1992 

1000

01/01/1993

850

1050

01/01/1994

1100

1100

01/01/1996 

1250 btl

01/01/1997 

1200 bnl

  

1300 btl

Tarieven voor binnen- en buitenland zijn steeds gelijk tenzij anders aangegeven (bnl = alleen voor het binnenland, btl = alleen voor het buitenland.

a) per 01/09/1973 geldt een minimumtarief voor port plus aanteken- of expresserecht.

Enveloppen en postbladen


 

lokaal

binnenland

buitenland

België

08/01/1876

 

5

12½

10

01/04/1892

3

   

01/11/1919

5

  

01/03/1921

10

10

20

15

01/10/1925

  

15

12½

01/07/1927

  

01/02/1928

5

   

01/11/1928

  

12½

10

01/11/1929

 

6

  

01/07/1936

3

   

01/09/1937

 

5

  

20/08/1940

5

  

01/09/1942

  

a

 

23/09/1945

  

b

 

23/09/1946

6

10

20

 

01/04/1947

   

c

01/07/1953

7

 

25

 

Genoemde tarieven zijn voor de eerste gewichtsklasse: vanaf 08/01/1876 tot 15 gram, vanaf 01/11/1908 tot 20 gram. De laatste Nederlandse envelop verloor zijn geldigheid op 31/12/1953.

  1. naar Duitsland, Bohemen en Moravië, Generaal Gouvernement geldt een verlaagd tarief van 10 cent
  2. afschaffing van het onder a) genoemde verlaagde tarief.
  3. naar België en Luxemburg geldt voortaan het binnenlandse tarief.

Postbladen voor binnenlands gebruik


01/04/1976

50

01/04/1982

55

01/07/1986

60

Verhuiskaarten

 

binnenland

buitenland

01/11/1919

a

01/03/1921

2

 

01/02/1928

 

12/08/1940

 

01/11/1946

2

4

01/07/1953

 

5

01/04/1957

4

6

01/01/1964

5

8

01/07/1964

7

10

01/06/1965

8

 

01/05/1966

10

12

01/02/1967

12

b

01/02/1971

15

 

01/11/1971

20

 

01/09/1972

25

 

01/09/1974

30

 

01/04/1975

c

 

        a.   voor verhuiskaarten naar het buitenland geldt het buitenlandse briefkaarttarief

        b.   voor het buitenland geldt weer het buitenlandse briefkaarttarief, zie aldaar

        c.   ook voor het binnenland geldt vanaf nu het briefkaarttarief, zie aldaar

Luchtpostbladen


01/12/1949

30

01/05/1952

35

01/07/1953

30

15/11/1955

25

01/04/1957

30

01/07/1964

40

01/02/1967

45

01/09/1972

50

01/09/1974

60

12/01/1976

75

14/01/1980

80

07/01/1981

85

01/04/1982

90

01/07/1986

100

01/07/1991

110

01/01/1993

120

01/01/1995

130

Scroll naar boven
Po & Po