Coderingen wereldwijd

Marjo Vrijaldenhoven-Oostra kan gezien worden als één van de Nederlandse grondleggers van het verzamelgebied Postmechanisatie. Door haar werk bij postzegelhandel Manuskowski in de Wagenstraat in Den Haag was zij er als eerste bij om de ‘nieuwtjes’ bij UV-licht te bestuderen en de verzamelaars op de nieuwe luminescerende zegels attent te maken. Tevens was zij actief in de Studiegroep Postmechanisatie, die op 15 februari 1969 werd opgericht.

Haar tentoonstellingscollectie ‘Coderingen Wereldwijd’ dateert van rond 1996. Na haar overlijden is besloten deze collectie integraal op de website van Po & Po te publiceren, zodat de daarin verwerkte informatie voor een ieder toegankelijk wordt.

De tentoonstellingscollectie bestaat uit twee delen: Matrix indexeringen en Lineaire
indexeringen. De collectie wordt integraal in twee delen weergegeven, met vermelding
van de originele bladnummering. De volgorde van de indexeringen is per land chronologisch. De collectie is bijgewerkt tot ongeveer 1995. Aan een aanvulling zal gewerkt gaan worden.

Indexeren is het omzetten van de bestemming van een poststuk in een voor een machine
leesbare code: de index. In eerste instantie werd in veel landen gewerkt met een z.g.
matrixindexering. Hierbij bestaat de index uit een aantal stippen of streepjes die in een bepaalde tweedimensionale ruimte op de envelop worden aangebracht.

Om per oppervlakte-eenheid meer informatie kwijt te kunnen, gingen de postadministraties over op de z.g. lineaire indexering. Hierbij bestaat de index uit een aantal streepjes die in een eendimensionale rij naast elkaar staan. Van beide typen vindt u hieronder een voorbeeld.

De collectie Matrix indexeringen wereldwijd vindt u hieronder als pdf-bestand (de collectie Lineaire indexeringen volgt later) (het is een groot bestand, 32 MB, dus afhankelijk van de snelheid van uw verbinding kan het even duren voor u het op uw scherm krijgt). Toelichting Coderingen Wereldwijd.

Voorbeeld van een matrix indexering
Voorbeeld van twee lineaire indexeringen
Scroll naar boven
Po & Po