De Postzak

Veel van onze leden zijn niet alleen gespecialiseerd in bepaalde onderwerpen en doen daar onderzoek naar, maar publiceren daar ook over, opdat ook anderen met die kennis hun voordeel kunnen doen. Uitvoerige studies over een veelomvattend onderwerp verschijnen in de vorm van een Posthistorische Studie.

Kortere artikelen, variërend van één pagina tot enkele tientallen pagina’s, verschijnen in het tijdschrift De Postzak. Dit tijdschrift verschijnt ca. 2x per jaar en is voor de leden bij het lidmaatschap inbegrepen. Voor niet-leden is De Postzak te koop. Voor nadere informatie hierover zie de pagina Publicaties. Inmiddels zijn al meer dan 200 nummers van De Postzak verschenen.

Welke artikelen er sinds nr. 206 zijn verschenen, kun je vinden in:
De Postzak cumulatieve index 206-214 (2009-2013).
De Postzak cumulatieve index 215-221 (2014-2017).

De Postzak verschijnt 2 keer per jaar; dit is een voorbeeld uit 2017
Inhoudsopgave van De Postzak nr. 221.
Scroll naar boven
Po & Po