Formulieren bij aangetekende stukken

Deze deelverzameling maakt deel uit van een grotere verzameling aangeteken- de stukken en bevat voornamelijk PTT-formulieren die samengaan met aan- getekende brieven. De variatie in het aántál soorten formulieren is niet zo groot. Het zijn voornamelijk bewijzen van terpostbezorging en kennisgevingen van aankomst van een aangetekend stuk.
Met opzet zijn in deze formulieren-deelverzameling aangetekende brieven zoveel mogelijk weggelaten. Een uitzondering is gemaakt voor een brief die is verzonden via een aantekenautomaat. Zonder de brief zouden bijbehorende printerstroken niets zeggen.

1876 Apeldoorn Twee gewone bewijzen van tenpostbezorging van aangetekende brieven
1878 Apeldoorn Bewijs van terpostbezorging van een aangetekende brief met aangegeven geldswaarde.
Kennisgeving van ontvangst van een aangetekend stuk.

In vroeger werden aangetekende brieven niet aan huis besteld. Een van de redenen daarvoor was het versturen van geld per brief. Wanneer een postbode over straat moest met veel geld gaf dat zowel een risico voor de postbode als voor de afzender, die maar een deel van de schade vergoed kreeg.

Na de oprichting van de Postcheque- en Girodienst in 1921 daalde het versturen van geld per brief aanzienlijk en was er geen bezwaar meer tegen het aanbieden van aangetekende brieven bij de geadresseerde thuis.

Vanaf 1929 worden aangetekende brieven aan huis bezorgd.

1827 Invitatiebiljet voor het afhalen van een aangetekende brief.

Als brief verzonden door het Postkantoor Naarden naar Huizen, waar op dat moment nog geen postvestiging was.

1871 Kennisgeving van aankomst van een aangetekende brief

1907 Zutphen. Strook bewijzen van terpostbezorging van een grootaanbieder

1917 Kennisgeving van aankomst van een aangetekende brief uit het buitenland. (tweetalig formullier)

1921 Kennisgeving van aankomst van een aangetekende brief

1940 – 1947  4 verschillende bewijzen van ter post bezorging 

1942 Laatste kennisgeving van aankomst van een aangetekende brief die niet besteld kon worden
1948 Kennisgeving van aankomst van een aangetekende expressebrief
1951 Label van een postzak met aangetekende stukken die bestemd waren voor Amsterdam

1968 2 kennisgevingen van aankomst van een aangetekende brief. Let op de mededeling over het extra afhaalrecht van 50 cent op zaterdag

1970 Bericht van ontvangst van een gerechtelijk schrijven

1996. Proef aantekenautomaat.

Eind 1996 vond te Houten een proef plaats met een aantekenautomaat. De brief moest daarbij in een lade van de automaat worden geschoven. Na inwerpen van het juiste bedrag werd de brief voorzien van een geprint tweekleurig aanteken”strookje” en een zwarte PTT-tekst. Vooral in de begintijd was de kwaliteit van de geprinte zwarte tekst erg slecht.
De afzender kreeg zowel een ontvangstbewijs als een betalingsbewijs van perfecte kwaliteit

Scroll naar boven
Po & Po