Geuzendam

Geuzendam’s Catalogus van de Postwaardestukken van Nederland en Overzeese Rijksdelen, in de volksmond ook wel ‘de Geuzendam’ genoemd, beschrijft de postale historie van alle postwaardestukken van Nederland, Nederlands-Indië, Voorlopige Republiek Indonesië, Nederlands Nieuw-Guinea, UNTEA, Curacao, Nederlandse Antillen en Suriname.

In 2008 is de 8e editie verschenen. Dit boek is, behalve een catalogus, een naslagwerk geworden voor alle postwaardestukken van Nederland en Overzeese Rijksdelen. Het beschrijft en documenteert nu op chronologische wijze alle postwaardestukken. Ook de particuliere postwaardestukken en spoorwegbriefkaarten zijn er in opgenomen. De 7e editie omvatte ongeveer 120 pagina’s terwijl de 8e editie 352 pagina’s bevat en bovendien volledig in kleur is uitgevoerd. De nummering van alle stukken is aangepast en zowel chronologisch als logischer geworden. In de catalogus is een omnummeringstabel opgenomen.

Naast het reguliere catalogusdeel zijn er hoofdstukken over Internationale antwoordcoupons, Regelgeving Nederland 19e eeuw, Achtergronden en Bijzonderheden, Tarieven.

De verzamelobjecten die beschreven worden zijn:
Enveloppen, (Luchtpost) Postbladen, Briefkaarten, V-kaarten, Briefkaarten met perfins, Verhuiskaarten, Wijziging postadres, Kennisgeving telefoonnummer, Telecomkaarten, Arbeidslijsten, Postbewijzen, Postwisselformulieren, Postcheque- en girodienst, Busrechtformulieren, Aangetekend (en met waardeaangifte) binnenland, Expresse-enveloppen binnen- en buitenland, Expressezegels, Cassettepost, PTT Post kadoservice, ROODE Kruis Pakket-etiket, (Euro-) pakketzegels, Particuliere en beperkt verkrijgbare postwaardestukken, Spoorwegbriefkaarten, Banderolles en verpakkingen. Van al deze verzamelobjecten is de postale historie aangegeven, het gebruik en waar mogelijk is een cataloguswaarde opgenomen.

Als aanvulling op de catalogus is een publicatie ‘Errata en addenda’ verschenen. En aanvulling m.b.t. nieuwe postwaardestukken sinds het verschijnen van de catalogus. Beide publicaties vindt u in de bijlagen hieronder:

Geuzendam VIII Errata en Addenda juni 2010.

Geuzendam nieuwtjes oktober 2008 – mei 2017.

De catalogus is nog verkrijgbaar. Voor nadere informatie zie de bijlage op de pagina Publicaties.

Leden kunnen zodra ze ingelogd zijn naar de 9e editie van de Geuzendam.

In 2008 is de 8e editie van ‘Geuzendam’s Catalogus van de Postwaardestukken van Nederland en Overzeese Rijksdelen’ verschenen, in de volksmond ook wel ‘de Geuzendam’ genoemd.

Scroll naar boven
Po & Po