Index diverse publicaties

Deze index (vanaf  nr. 210) is het vervolg op de eerder verschenen gedrukte cumulatieve inhoudsopgave van de Postzak.

#Deze cumulatieve inhoudsopgave is verdeeld in 3 hoofdstukken:
IRegister op auteurs
IIRegister op onderwerpen
IIIRegister op Posthistorische Studies, boeken, catalogi, losbladige lijsten en catalogi, digitale publicaties, publicaties op het terrein van de postmechanisatie alsmede een overzicht van de bijlagen bij De Postzak
METHODE VAN VERWIJZEN
47/12verwijst naar Postzak 47, bladzijde 12.
108+/91de + duidt aan dat het om een dubbelnummer 108 + 109 gaat.
64/III64/111 Romeinse cijfers verwijzen naar bladzijden van een bijlage met voornamelijk verenigings-nieuws, hier bij Postzak 64. Deze nieuwe nummerwijze is ingevoerd met Postzak 61, maar heeft niet lang stand gehouden. Soms waren deze bijlagen meegeniet, meestal niet.
L51/2L51/2 verwijst naar Lustrumboekje 1951, bladzijde 2.
LS51/1LS51/1 verwijst naar het supplement op Lustrumboekje 1951, bladzijde 1.
L61/19L61/19 verwijst naar Lustrumboekje 1961, bladzijde 19.
NP/81NP/81 verwijst naar Na Posttijd, bladzijde 81.
PM/185PM/185 verwijst naar Postmerken ’86, bladzijde 185.
VN92/4VN92/4 verwijst naar Verenigingsnieuws nummer 4 van 1992.
PHS/2PHS/2 verwijst naar Posthistorische Studie 2;
Bij boeken, bundels en catalogi staat in de laatste kolom het jaar van verschijnen.
Boekbesprekingen worden voorafgegaan door het teken ►.
Signaleringen – uitsluitend in het register op onderwerpen opgenomen – worden voorafgegaan door het teken >.
Voorbeelden:
In het register op auteurs:
E. Horn Sr., De Nederlandse Stadspostdiensten van 1865-1967 179/204
In het register op onderwerpen is de naam van de bespreker cursief toegevoegd:
De Nederlandse Stadspostdiensten van 1865-19677, door E. Horn Sr., Jan van den Berg 179/204
Signaleringen in het register op onderwerpen:
>Les marques postales du Hainaut de 1648 à 1849 door L. Herlant 11/1
>Postgeschiedenis Rotterdam door J.F. Rodenburg e.a. VN90/1

REGISTER OP ONDERWERPEN
ALG-00ALGEMEEN
ALG-01Antwoordcoupons
ALG-02Archieven en archivalia, onderzoek
ALG-03Diversen
ALG-04Landkaarten, topografie, kalenders, vreemde (letter)tekens
ALG-05Literatuur (Over filatelistische …)
ALG-06Postgeschiedenis
ALG-07Postmusea
ALG-08Postwaardestukken
ALG-09Stempels
ALG-10Tentoonstellen (over …)
ALG-11Thematische filatelie
ALG-12UPU
ALG-13Veilingen
ALG-14Vervalsingen, fantasieproducten, cinderella’s, erinnophilie
ALG-15Verzamelen (Over …) en voor verzamelaars
ALG-16Vormgeving, kunst
NED-00NEDERLAND
NED-01Aantekening en aantekenstrookjes
NED-02Antwoordcoupons
NED-03Automatisering, postmechanisatie, rationalisering
NED-04Autopost(kantoren) en postvervoer per autobus
NED-05Baarfrankering
NED-06Dienstpost, dienstenveloppen
NED-07Direct mail
NED-08Expresse
NED-09Filatelie, PTT en aanverwanten in poëzie en proza, in beeld en in de pers; afbeeldingen op voorpagina’s van DE POSTZAK, die niet behoren bij een artikel in het betreffende nummer
NED-10Fiscaal
NED-11Frankeermachines en frankeermachinestempels
NED-12Frankeerzegels, frankeringen, portzegels, dienstzegels, spoorwegzegels
NED-13Luchtpost
NED-14Oorlogspost en veldpost anders dan WO 1 en WO II
NED-15Particulier postvervoer, lokale postdiensten
NED-16Perfins, rolzegels, postzegelplakmachines
NED-17Portvrijdom
NED-18Postale formulieren, -etiketten en-stempels
NED-19Posterijen
NED-20Posterijen – bijzondere diensten
NED-21Posterijen – kantoren
NED-22Postgeschiedenis tot ± 1850
NED-23Postgeschiedenis ± 1850 tot ± 1900
NED-24Postgeschiedenis ± 1900 tot heden
NED-25Stad- en streekfilatelie
NED-26Postwaardestukken Nederland algemeen
NED-27Postwaardestukken Nederland tot ± 1900
NED-28Postwaardestukken Nederland ± 1900 tot ± 1945
NED-29Postwaardestukken Nederland ± 1945 tot heden
NED-30Particuliere en particulier bedrukte postwaardestukken; niet algemeen verkrijgbare postwaardestukken; postwaardestukken van particuliere postdiensten
NED-31Gelddiensten
NED-32Postwaardestukkencatalogi
NED-33Prentbriefkaarten
NED-34Scheepspost
NED-35Stempels Handstempels en geschreven aanduidingen tot ± 1850
NED-36Handstempels en geschreven aanduidingen ± 1850 tot ± 1900
NED-37Handstempels ± 1900 tot heden
NED-38Handroldagtekeningstempels, drukwerkrolstempels
NED-39Machinestempels en stempelmachines
NED-40Poststempelcatalogi
NED-41Strafport
NED-42Tarieven en rechten
NED-43Telegrafie en telefonie
NED-44Treinpost en trampost
NED-45Voorvernietiging, voorafstempeling
NED-46Wereldoorlog I
NED-47Wereldoorlog II, incl. voorspel en nasleep – censuur en deviezencontrole
NED-48Wereldoorlog II, incl. voorspel en nasleep
NOI-00NEDERLANDS OOST-INDIË EN NEDERLANDS NIEUW-GUINEA
NOI-01Aantekening en aantekenstrookjes
NOI-02Antwoordcoupons
NOI-03Frankeerzegels, frankeringen, portzegels
NOI-04Luchtpost
NOI-05Oorlogspost anders dan WO I en WO II
NOI-06Postgeschiedenis
NOI-07Postwaardestukken
NOI-08Scheepspost
NOI-09Stempels: handstempels en geschreven aanduidingen
NOI-10Stempels: machinestempels en stempelmachines
NOI-11Tarieven en rechten, portvrijdom
NOI-12Treinpost
NOI-13Wereldoorlog II, incl. voorspel en nasleep
NOI-14Postale formulieren, -etiketten en -stempels
NWI-00NEDERLANDS WEST-INDIË
NWI-01Antwoordcoupons
NWI-02Frankeerzegels, frankeringen, portzegels
NWI-03Postgeschiedenis
NWI-04Postwaardestukken
NWI-05Scheepspost
NWI-06Stempels: handstempels en geschreven aanduidingen
NWI-07Stempels: machinestempels en stempelmachines
NWI-08Treinpost Suriname
NWI-09Wereldoorlog II, incl. voorspel en nasleep
NWI-10Postale formulieren, -etiketten en stempels
BUI-00BUITENLAND
BUI-01Aantekenen en aantekenstrookjes
BUI-02Antwoordcoupons
BUI-03Frankeerzegels, frankeringen, portzegels
BUI-04Handstempels en geschreven aanduidingen; stempelmachines en machinestempels
BUI-05Luchtpost
BUI-06Oorlogspost anders dan WO I en WO II
BUI-07Particulier postvervoer, lokale postdiensten
BUI-08Postgeschiedenis
BUI-09Postwaardestukken
BUI-10Scheepspost en treinpost
BUI-11Voorvernietiging, voorafstempeling
BUI-12Wereldoorlog I
BUI-13Wereldoorlog II, incl. voorspel en nasleep
BUI-14Postale formulieren, -etiketten en stempels
VER-00BIJ, IN, OVER, ROND, VAN, VOOR PO&PO
VER-01Bekroningen Collectieve inzendingen
VER-02Erwin König-Prijs
VER-03Historie
VER-04Personalia binnen PO & PO
VER-05Personalia buiten PO & PO
VER-06Prijsvragen
VER-07Tentoonstellen, Tentoonstellingen, Jurywezen
Historische personen

titel> of ►Jaargangauteur.naamOnderwerp-1Onderwerp-2Onderwerp-3Verwijzing
Is postzegelen hygiénisch?2007Flentge, E.W.NED-09VN07/6
Het verhaal van de Atjeh en een Rode Kruiscorrespondentie in oorlogstijd2011Drukker, StefanNED-48210/245
Kolff ; Over Nederlands-Indische postwaardestukken gedrukt bij G. Kolff & Co. te Batavia2011Hellebrekers, B.NOI-07210/263
Catalogue Mondial des Coupns-Réspnse-Tome 1- Histoire, types, géneralités pays de A à H, door André Hurtré.2011Hellebrekers, B.; Miesyerus, PietALG-05BUI-02210/308
Katalog der unter Deutscher Postverwaltung verwendeten Bahnpoststempel, Dirk Strattmann, Rudolf Deusinf en Werner Hintze.2011Hellebrekers, B.; Miesyerus, PietALG-05BUI-10210/309
The Englishman who posted himself and other curious objects door John Tingley2011Hellebrekers, B.; Miesyerus, PietALG-05210/311
TPO Magazine (Journal of the TPO & Seapost Society. Volume 1 to 60 (1947 to 2006) Index Volume 1 to 64 (1947 to 2020) DVD.2011Hellebrekers, B.; Miesyerus, PietALG-05BUI-10210/311
65 jaar Po&Po: de jubileumbriefkaart2011RedactieNED-30210/312
Verblijfs- en bewaringskampen in Nederland na de Tweede Wereldoorlog2011Taselaar, René E.NED-48210/273
Doorzendenvelop ‘Voor mijn vriendin’2011Zandvoort, Jacques vanNED-29210/259
De reizen van het M.S. Oranje van 28 november 1945 tot en met 19 juli 19462012Aitink, Hans EduardNED-34NED-48211/313
De censuur in het gebiedsdeel Curaçao in WOII2012Aitink, Hans EduardNWI-09212/403
Een nieuw type spoorwegbriefkaart?2012Berg, Jan van denNED–30212/416
Typisch Ad de Goede, een goed verhaal om zeep helpen … ; oftewel: geloof niet zonder meer alles wat gedruktis2012Goede, Adrianus Pieter de [Ad]ALG-02212/362
Partciuliere postwaardestukken ; Geuzendam: het laatste woord is nog niet gesproken2012Hellebrekers, B.NED-30211/331
De gevolgen van postale sorteerfouten in oorlogstijd2012Horst, Hans van derNED-48211/337
Het ontleden van een blok(trein)stempel2012Kremer, HansNED-37NED-44211/327
Vijf jaar zelfinktende tuimelstempels: 2006-20112012Marrewijk, G.A.M. vanNED-37212/368
Typenraderraadselen 282012Marrewijk, G.A.M. vanNED-37VN12/1
Typenraderraadselen 292012Marrewijk, G.A.M. vanNED-37VN12/2
Typenraderraadselen 302012Marrewijk, G.A.M. vanNED-37VN12/3
Typenraderraadselen 312012Marrewijk, G.A.M. vanNED-37VN12/4
Jan (Johannes) Veraart 11-05-1935 – 16-02-20122012Sandberg van Boelens, Herman Ernst RudolphVER-04212/361
Reclamehandstempels: errata2012Stroom, Jos M.A.G.NED-37211/336
Nederlandse gevangenen en het concentratiekamp Neuengamme2012Taselaar, René E.NED-48211/345
Postverbindingen via het Rode Kruis va en naar Zeeland in september/oktober 19442012Taselaar, René E.NED-48212/385
Niet toegelaten2012TSchroots, J.L.C.M. [Hans]NED-18211/359
Twee cent te weinig gefrankeerd en wat er toen gebeurde2012Verhoeven, Jan L.NED-41212/365
Nederlandse censuur gedurende de algemene mobilisatie 1939/19402013Aitink, Hans EduardNED-48213/459
Postalia-frankeermachines2013Apeldoorn, H. van; Goldhoorn, LuukNED-11213/437
Twente in de Franse tijd 1795-18132013Davids, SamNED-22NED-14214/489
De lotgevallen van de onderofficier Willi Grund in de jaren 1916-19182013Holleman, ArnoldNED-46BUI-12213/421
De toekomst is inderdaad al begonnen2013IJspeerd, Eddie NED-39VN13/2
Typenraderraadselen 322013Marrewijk, G.A.M. vanNED-37VN13/1
Typenraderraadselen 332013Marrewijk, G.A.M. vanNED-37VN13/3
Typenraderraadselen 342013Marrewijk, G.A.M. vanNED-37VN13/4
Bahnpostwagen Archiv nr 26 Soderheft Schweizer Bahnpostwagen 1860-2012. Opgesteld door Roland meyer.2013Miesyerus, PietALG-05BUI-10213/488
French Military Post & Railway 1914-1918 The Authorising Handstamps door David Trapnell.2013Miesyerus, PietALG-05BUI-10213/488
Spoorwegbriefkaarten2013Miesyerus, PietNED-44NED-30214/523
Volkhrd Stern: Bahnpost im Eisatz.2013Miesyerus, PietALG-05BUI-10214/548
De Nederlandse medische missie in Servië 19152013Radovanovic, Milan; Poortvliet, Peter FokkoNED-46213/483
In Memoriam Stefan Drukker2013RedactieVER-04214/546
in memoriam Stefan Drukker2013RedactieVN13/4
Gevangenschap en overlijden van Josef Lefrank in Dachau2013Stronkhorst, WimNED-48213/473
In Memoriam Mevr. M.J. (Marjo) Vrijaldenhoven-Oostra2013Stroom, Jos M.A.G.VER-04214/546
Padvinderspost: aanvullingen2013Taselaar, René E.NED-15NED-48214/529
Postgeschiedenis, het wereldwijde web en Zwolle2013Welie, Gerard vanALG-06VN13/3
Luchtpost van vooroorlogs Nederlands-Indië ; vliegpost – scheepspost2014Aalzum, Wim T. vanNED-13NED-34215/93
Nederlandse militairen in 1940 als krijgsgevangenen in Duitsland.
Een Reactie
2014Aitink, Hans EduardNED-48215/35*
217/
Postverkeer tussen Nederland en Denemarken 1852-18752014Berger, ErlingNED-23BUI-08215/4
Censuur in de meidagen van 19402014Brekelmans, MichaelNED-47215/60
Censuur in de meidagen van 19402014Brekelmans, Michael
Diny Beereboom (PHS 29)>2014Flentge, E.W.NED-10VN14/3
Nieuwe vondst bij brandstempel Scheveningen 22014Geurts, HermanNED-37215/52
Postale etiketten, formulieren en registers tussen 1818 en 19192014Goldhoorn, LuukNED-18215/11
Catalogus van de particulier bedrukte Postwaardestukken van Nederland en Nederlands-Indië, >2014Hellebrekers, B en H.J. TripNED-32VN14/2
Een boeiende Olympiadebrief2014Jonker, Laurentz
Typenraderraadselen 352014Marrewijk, G.A.M. vanNED-37VN14/1
Typenraderraadselen 362014Marrewijk, G.A.M. vanNED-37VN14/2
Typenraderraadselen 372014Marrewijk, G.A.M. vanNED-37VN14/3
Typenraderraadselen 382014Marrewijk, G.A.M. vanNED-37VN14/4
EenBrits veldpostkantoor in Belgrado in 19192014Poortvliet, P.F.BUI-12215/81
Een zeer schaars grootrondstempel met uurverdeling2014Putten, Jacobus Marinus van [Koos]NED-36NED-44215/3
Tweede circulaire DVD beschikbaar2014RedactieNED-19VN14/4
Medewerking verzocht bij onderzoek naar Nederlandse Machinestempels “Gestempeld te…..”. + aanvulling VN14/42014Stroom, Jos M.A.G.VN14/3
Catalogus van de particulier bedrukte Postwaardestukken van Nederland en Nederlands-Indië, >2014Trip H.J. en Hellebrekers, B.NED-32VN14/2
Postalia-dienstfrankeermachines op Luchthaven Schiphol Amsterdam (LAS)2014TSchroots, J.L.C.M. [Hans]; TSchroots-Boer, Hennie H.C.NED-11NED-13215/74
De strijd tegen Japan gaat door2015Aitink, Hans EduardNOI-13217/196
Ingezonden stuk van Victor Badran2015Badran, VictorNED-39VN15/2
Provinciale postale etiketten2015Berg, Jan van denNED-18217/180
Addendum bij ‘Het verhaal van een briefvoorzijde’2015Brekelmans, MichaelNED-22216/101
Een kort maar onvrijwillig verblijf ; post van en aan luitenant-kolonel Visser in Duitse krijgsgevangenschap2015Brekelmans, MichaelBUI-13NED-47217/171*
Veldpost in beeld.2015Dehé, JohnALG-05NED-14216/102
Geuzendam (aanvullingen)2015Hellebrekers, BNED-32VN15/4
Onze Croiset in Frankrijk2015Hellebrekers, B.NED-30216/103
Interzone-kaarten tijdens WOII in Frankrijk2015Hiemstra, HelleBUI-13217/158
‘Geheimzinnige getallen’ op Rotterdamse brieven2015IJspeerd, Eddie; Stroom, Jos M.A.G.NED-03216/106
Vraag inzake sorteerstempel “20 10852015Kremer, HansNED-20VN15/1
Terug ter (bij-)frankering / nagefrankeerd2015Linden, Adam J. van derNED-41216/140
Geheimschrift op een briefkaart uit de Tweede wereldoorlog?2015Lint, J. H. vanNOI-11NOI-13216/129
Typenraderraadselen 392015Marrewijk, G.A.M. vanNED-37VN15/1
Typenraderraadselen 402015Marrewijk, G.A.M. vanNED-37VN15/2
Typenraderraadselen 412015Marrewijk, G.A.M. vanNED-37VN15/3
Typenraderraadselen 422015Marrewijk, G.A.M. vanNED-37VN15/4
De Nederlandse Roode Kruis-ambulance in Servië in 19132015Poortvliet, P.F.BUI-12216/131*
In memoriam Koos van Putten2015RedactieVER-04216/97
Deel 1 van de Transorma-Reeks in Nijkerk gepresenteerd.>2015RedactieNED-39VN15/4
Een onbekend padvinderspoststempel2015Taselaar, René E.NED-48NED-15216/135
Houdt goeden moed ; een opdruk op enkele Wilhelminazegels2015Taselaar, René E.ALG-14NED-48217/153
Het verhaal van een briefvoorzijde2015Verhart, MaxNED-22216/98
eo-filatelist als detective2015Verhart, MaxNED-22217/188
Portvrijdom voor geïnterneerden in Nederlands-Indië2015Weijer, Nico J. deNOI-13NOI-11216/115*
Portvrijdom voor geïnterneerden in Nederlands-Indië, Deel II2015Weijer, Nico J. deNOI-13NOI-11217/193
baron is niet thuis2015Werkhoven, Huber B. M. vanNED-22217/184
Postgeschiedenis Oldenzaal: een brief uit Duitsland naar Odenzaal 17982016Ahlers, WNED-22L16/15
Postgeschiedenis Oldenzaal: een brief van Almelo naar Odenzaal 18142016Ahlers, WNED-22L16/16
Postgeschiedenis Oldenzaal: een brief van Odenzaal naar Arnhem uit 18862016Ahlers, WNED-23L16/17
Post ex-krijgsgevangen van Manilla naar Singapore in 19452016Aitink, H.E.BUI-13NOI-13L16/18
Oorlogsvijwilligers in opleiding in Australië in 19452016Aitink, H.E.NED-48L16/19
Weer verbinding tussen Nederland en Ned./Indië via Australië2016Aitink, H.E.NED-49NED-13L16/20
Boekbespreking; Luchtvaart en Luchtpost encyclopedie, Deel 1 en 2; J.L.C.M. Tschroots en H.H.C. Tschroots-Boer.2016Aitink, Hans EduardALG-05NED-13219/310
Een aanteken strookje Leiden 18822016Albada, G.A.NED-20L16/21
Mengfrankering 18712016Alteren, P. vanNED-12L16/22
Afstandstarief2016Alteren, P. vanNED-42L16/22
Beporte brief met belastingzegel2016Alteren, P. vanNED-41L16/23
Onterecht beport 18902016Alteren, P. vanNED-41L16/24
Overzicht puntstempels2016Alteren, Peter vanNED-36218/231
Een simpele kaart met een veelzijdig verhaal van ‘Wim Kan’2016Andel P.C. van NED-09L16/25
Het gebruik van de vlag ‘Bosch- of Heidebrand’2016Badran, VictorNED-39L16/27
De ambtenaar en zijn vermogen om fouten te verbeteren: drie voorbeelden.2016Badran, VictorNED-39L16/29
Zo kom je de zegel van 75 cent uit de emissie Juliana en face zelden tegen.2016Beereboom-Lubben, G.R.NED-12NED-18L16/31
Een brief per luchtpost verzonden die door oorlogsomstandigheden werd geretourneerd.2016Beereboom-Lubben, G.R.NED-14NED-18L16/32
Van vragen wordt je wijs2016Beereboom-Lubben, G.R.NED-06NED-20L16/34
Drukwerk verzonden onder Rembours2016Berg, Jan van denNED-20L16/35
Internationale Verrekeningspostwissel2016Berg, Jan van denNED-20L16/36
Is deze brief echt in Den Haag aan land gekomen?2016Berger, E.BUI-10L16/37
Eerstedagbriefkaart2016Boon, JanNED-27L16/39
Briefkaartformulier.2016Boon, JanNED-27L16/40
Een minimalistische briefkaart2016Boon, JanNED-27NED-36L16/41
Zoektocht naar de heer Van Beek2016Bor, W.T. van denNED-37L16/42
Het Heerlensche Roode Kruis deed prachtig werk.2016Brekelmans, MichaelNED-15NED-48BUI-13218/213
Vredespostzegel 19332016Brekelmans, MichaelNED-12L16/43
Briefkaart Nederland-Indië Geuzendam 1 met kleinrondstempel Telok Samawe, een Indische rariteit.2016Brosius, M.A.P.NOI-09L16/44
Een geilustreerde Nieuw-Zeelandse briefkaart.2016Brosius, M.A.P.BUI-04BUI-10L16/45
Poststuk aangetekend met Remboursement2016Brosius, M.A.P.NED-20L16/46
Zeer schaars zijn de krantenbandjes van de eerste emissie 18522016Caarls, H.J.M.NED-12L16/47
Een complete plaatreconstructie van de zwarte kartonproef PC92016Caarls, H.J.M.NED-12L16/48
Een postaal correct verwerkte brief2016Caarls, H.J.M.NED-41NED-36L16/49
Brief uit het Maison d’arret des Carmes, 11 Oktober 17942016Davids, S.BUI-06L16/50
Kaart van het ss Achilles2016Dehé, JohnBUI-06L16/52
Verlost uit ballingschap2016Dehé, JohnBUI-06L16/53
Telegram-enveloppe van de Nederlandsche Rijn-Spoorweg-Maatschappij2016Dekker, A.NED-43L16/54
Een zegel met een bijzonder tanding 2016Dekker, A.NED-12L16/55
Luchtpostblad UNTEA2016Dijkstra, J.A.NOI-04L16/56
Even voorstellen – Jan van Doorn2016Doorn, Jan vanALG-15VN16/1
Twee unieke frankeermachinestempels?2016Doorn, Jan vanBUI-07VN16/2
Brief 1831: Per Rotterdam Steamer2016Duin, J.C. vanNED-34BUI-04L16/57
Pakketzegel Bruna/Euromast2016Duin, J.C. vanNED-29L16/58
Rekening van ‘Bonte en Hendrikse – kassiers en commissionairs in Effecten’ 2016DuivenvoordeNED-42L16/59
Een identiteitskaart uit WO 1.2016DüttingNED-46L16/61
Instructie voor de Brievenbesteller 19172016Duuren, L. vanNED-19L16/60
Rampstuk ongeluksvlucht van de Lockheed Constellation ‘Venlo’.2016Elshof, J.W.NED-13L16/63
Briefkaart van Sneek naar Lichtaard2016Flentge, E.W.NED-41L16/64
Frankering bij abonnement’2016Flentge, E.W.NED-05NED-18L16/65
Rouwkaartje lokaal verzonden2016Flentge, E.W.NED-12NED-42L16/66
G. Fleuren, Molenaar en Graanhandel, Groesbeek2016Fleuren, G.NED-09L16/67
Een brief uit 1812 met de drie verschillende departementstempels van Breda.2016Frank, C.NED-35L16/68
Prentbriefkaart uit Marseille naar La Haye2016Gerbens, J.NED-18L16/69
2 poststukken uit Bangli op het eiland Bali2016Glaudemans, D.NOI-09NOI-11L16/70
De afdruk van een poststempel dat nooit als zodanig werd gemaakt.2016Goede, A.P. deNED-36L16/71
Een seriefrankering van de eerste Nederlandse portzegels.2016Goede, A.P. deNED-42NED-41L16/73
Suriname briefkaartformulier nummer 1.2016Goede, A.P. deNWI-04NED-41L16/74
Een luchtpostbrief uit Nieuw-Guinea.2016Goldhoorn, LuukNOI-04NED-41L16/75
Een brief met perfin SHV2016Gommans, P.P.M.NED-16L16/76
De Belleman’2016Gommans, P.P.M.NED-30L16/77
Rebut2016Gommans, P.P.M.NED-18L16/78
Busrechtformulieren2016Greitemann, J.R.J.NED-18NED-13L16/79
Ressortbrief 18702016Greitemann, J.R.J.NED-18NED-41L16/80
Durch Deutsche Dienstpost Niederlande2016Haas, E.NED-48L16/81
POKO’s2016Harmes, G.W.A.M.NED-12NED-16L16/82
Postoorlog2016Heijs, J.J.M.NED-24L16/84
Geuzendam (aanvullingen)2016Hellebrekers, B.NED-32VN16/4
Een nederigheids- of onderdanigheidsbrief2016Hellebrekers, B.NED-23L16/85
Afzegging ‘telephon’ lezing2016Hellebrekers, B.NED-43NED-27L16/86
Luchtpost2016Helm, W. van derNED-13NED-48L16/87
Krantbrief ‘La Gazette des Absents’ 5 november 1870 per ballon verzonden.2016Herk, A.M. vanBUI-06BUI-05L16/89
Fiscale en postale aspecten van krantenverzending2016Herk, A.M. vanBUI-12BUI-08L16/90
Krantenbelastingstempels2016Herk, A.M. vanNED-10L16/91
Kaart van een padvinder uit Nunspeet2016Herpt, P.P.M. vanNED-09L16/92
Bedankje Lord and Lady Baden-Powel2016Herpt, P.P.M. vanBUI-04L16/93
Bedankje van de kapitein van de ‘Willem Barendsz’2016Heuvel, F. van denNED-37L16/94
Groeten van de ‘Willem Barendsz’2016Heuvel, F. van denNED-37L16/95
Briefkaart uit Baden gebruikt als veldpost2016Hiemstra, H.P.BUI-06L16/96
Finland: oudste gelegeheidsstempel2016Hillesum, R.BUI-04L16/97
Finland: bewaarloon voor koffer2016Hillesum, R.BUI-14L16/98
Een bijzondere brief uit mijn verzameling.2016Hönes, H.W.NOI-03L16/99
De raadselachtige ‘Wai-Lima’-kaart.2016Hönes, H.W.NOI-13L16/100
kort maar vrijwillig verblijf ; het eerste teken van leven van luitenant-kolonel Visser vanuit Duits krijgsgevangenschap, 19422016Horst, Hans van derBUI-13NED-47218/237
Sorteren met opzet-stempelmachines2016IJspeerd, D.NED-03L16/101
Procesinformatiecode (PRIC)2016IJspeerd, D.NED-03L16/102
PSV bestaat2016IJspeerd, D.NED-03L16/103
Een onbestelbare Rode-Kruisbrief uit de Eerste Wereldoorlog.2016Janse, B.H.NED-46L16/104
Oorlogsgasten in Twente2016Jansen, J.M.NED-46L16/105
Posthistorische informatie: hulpkantoren met Egytische letters (K # 61) 24-10-18542016Jansen, L.NED-23NED-36L16/106
Vertrekstempel grootrond ‘Nieuwkoop 23-11-20’2016Jansen, L.NED-37L16/107
G-Briefkaart (MET BETAALD ANTWOORD) van Nieuwkoop naar Parijs2016Jansen, L.NED-28L16/108
Briefkaart van Amsterdam naar Joure op 25-02-19182016Jansma, W.NED-41L16/109
Brief van Katwijk aan de Rijn naar Amsterdam 11-03-19242016Jansma, W.NED-41L16/110
Berenpost2016Jansma, W.NED-29L16/111
Gouda gedurende 1914-1918: Belgische vluchtelingen2016Jong, M.W. deNED-46L16/112
Gouda gedurende 1914-1918: geïnterneerde Belgische militairen.2016Jong, M.W. deNED-46L16/113
Gouda gedurende 1914-1918: het militaire wielrijdersdepot.2016Jong, M.W. deNED-46L16/114
Watersnood en de Broeders van de Onbevelkte ontvangenis.2016Jong, W. deNED-39L16/115
Olympische Spelen 19282016Jonker, L.NED-30L16/116
Olympische Spelen 19282016Jonker, L.NED-16L16/117
Olympische Spelen 19282016Jonker, L.NED-11L16/118
Op zoek naar familie2016Kazemier, BrugtNED-29NED-48L16/119
Geen kermis in Boxmeer2016Kazemier, BrugtNED-46L16/120
Een verdwenen wereld.2016Kester, T.J.M.NED-20NED-14L16/121
Een beporte brief Loosduinen2016Klok, H.G.NED-18L16/122
2 april 1940: eerste rechtstreekse K.L.M.-postvlucht Amsterdam-Lissabon2016Kremer, J.D.L.NED-13NED-48L16/123
Duitse Post in China.2016Laak, H.M. van deBUI-04BUI-06L16/124
Waterstaatzorg2016Laak, H.M. van deNED-06L16/125
Valkenburg en de spoorlijn Maastrcht-Aken.2016Laheij, G.M.H.NED-35L16/126
Eerste aantekenstrookjes in Hongarije2016Leeuw van Weenen, P. deBUI-01L16/127
Mijn eerste oude brief, een kasteleinsbrief2016Lelie, H. van derNED-35L16/128
Zaamslag-Tokio in 307 dagen.2016Lense, A.C.NED-18L16/129
Cijfer 1946-1957 5 c. Van Krimpen2016Lense, A.C.NED-12L16/130
BICKERDIKE-machinestempel2016Lense, A.C.NED-39L16/131
Terug ter (bij-)frankering / nagefrankeerd: Duitsland2016Linden, Adam van derBUI-14218/240
Gebruik van de G15 briefkaart2016Louw, ONED-27L16/132
Een ansichtkaart van Sevenum naar Nijmegen2016Lugt, J. van derNED-37L16/133
Een tweede keer verzonden briefkaart van Sneek naar Leeuwarden2016Lugt, J. van derNED-37L16/134
Typenraderraadselen 432016Marrewijk, G.A.M. vanNED-37VN16/1
Typenraderraadselen 442016Marrewijk, G.A.M. vanNED-37VN16/2
Typenraderraadselen 452016Marrewijk, G.A.M. vanNED-37VN16/3
Typenraderraadselen 462016Marrewijk, G.A.M. vanNED-37VN16/4
Ambulant postvervoer: mailboot Vlissingen-Queenborough2016Marrewijk, G.A.M. vanNED-34L16/135
Kortebalkstempel Het Kalf (bij Zaandam)2016Marrewijk, G.A.M. vanNED-37L16/136
Repoeblik Indonesia’ 1945-1949: Postverkeer naar het buitenland2016Marrewijk, G.A.M. vanNOI-13L16/137
Radiobrief/Ocean Letter.2016Matzinger, E. Th.NED-34NED-43L16/138
Vroeg en laat gebruikt.2016Matzinger, E. Th.NOI-09L16/139
Zwerfbriefkaart.2016Matzinger, E. Th.NED-36L16/140
Vouwbrief Nederlandse Veldpost2016Meer, J.P.G. van derNED-14L16/141
Brief aan ‘Mijn Heer den President van het gemeente Bestuur te Wouw bij Bergen op Zoom’2016Meer, J.P.G. van derNED-14L16/142
Pakketje uit Luga 3, provincie St Petersburg.2016Meij, T. van derBUI-08L16/143
Veldpostbriefkaart met stempel Kaiserlich Deutsche Bahnpost Peking Taku.2016Miesyerus, PietBUI-10BUI-06L16/144
Duitse Veldpostbrief Wereldoorlog II2016Miesyerus, PietBUI-14L16/145
Boeksignalering. De kleur van postzegels, Rien de Jong / 5 cent Bontkraag Briefkaart, Harry Trip2016Miesyerus, PietALG-05NED-12NED-30218/263
Het stempel ‘Navire’ gebruikt door het postkantoor te Schiphol2016Miesyerus, Piet; Poortvliet, Peter FokkoNED-34NED-14219/299
Luchtpostbrief van Abidjan (Ivoorkust) naar Terneuzen (Nederland).2016Oomens, A.C.NED-13NED-34L16/146
Ontwerp Dick Bruna2016Oosterboer, J. (Jan)NED-12NED-37L16/147
Beschadigd’.2016Pasterkamp, W.NED-18L16/148
Baarfrankeringsstempel2016Pasterkamp, W.NED-05L16/149
Postuk van de ‘Britisch Naval Mission’ in Servië 1914-19152016Poortvliet, P.F.BUI-12L16/150
Engels verplegend personeel, krijgsgevangenen in Bulgarije 1916.2016Poortvliet, P.F.BUI-12L16/151
Een Nederlandse Ambulance in Frankrijk WO 12016Poortvliet, P.F.NED-46L16/152
In Memoriam H.E.R. Sandberg van Boelens2016RedactieVER-04219/265
De dienstkring, de voordeur van Rijkswaterstaat2016RedactieALG-11VN16/2
Charlotte en de relatie met Joh. Enschedé in historisch perspectief2016RedactieBUI-03VN16/4
Postkroniek van Zeeland, Kees de Baar op Marktplaats2016RedactieALG-05VN16/4
Een curieuze combinatie.2016Reurich, S. (Sijtze)BUI-03L16/153
Door misperfratie gehalveerde zegel.2016Smith, JBUI-03L16/154
Complete brief 16 augustus 1864.2016Snoeren, M.A.J.NED-42L16/155
Complete brief 30 september 1864.2016Snoeren, M.A.J.NED-42L16/156
Commandant / Zeeland / Censuur.2016Spijkerman, J.F.G.NED-46L16/157
Adreskaart bij voedselpakket2016Spijkerman, J.F.G.NED-48NED-18L16/158
Honderd jaar geleden2016Spijkerman, JacNED-37219/312
Zuid Afrikaanse bontkraag?2016Spoor, H.L.NED-14NED