Kleindrond anders

Titel en Plan Zeepostkantoor
Instructie gebruik stempel Voor hooge karakters
Kleinrond Barsingerhorn Niet geldig
Blauw Betaald antwoord voor een telegram
Een leeg stempel Paasveemarkt
Verschillende stempels van dezelfde plaats Kleinrond op Veth
Amsterdam E Telegramsterdam 1
Spaarbankboekje  

Titel en plan

Vanaf het moment, begin 1865, dat ’s Rijksmunt de poststempelproductie voor de Posterijen ter hand nam, kenmerkten de stempels zich door een kleiner formaat dan voorheen. Afgezien van het proefstempel van 9 december 1864 waren dit in eerste instantie het “uurkarakterloze” takjestempel (1865) dat al snel werd opgevolgd door een tweeletterstempel (1866). In dit stempel werd de dag opgedeeld in 5 tijdvakken. 

In de loop der jaren ’70 voldeed deze grove tijdsindeling niet meer. Op 24 augustus 1875 berichtte de Minister van Financiën dat de stempels in de belangrijkste postkantoren voortaan zouden moeten worden uitgerust met 18 uurkarakters.

Deze karakters moesten overdag, van ’s ochtends 6 uur tot ’s avonds 10 uur, de tijd van afstempeling op één uur nauwkeurig aangeven; de tijdvakken 10-12 uur en 12-6 uur maakten het etmaal compleet. Deze uurverdeling zou uiteindelijk niet alleen worden ingevoerd op de belangrijkste postkantoren, maar op de dagtekeningstempels van alle postkantoren.

Vanaf 1879 werd ook aan hulppostkantoren dit type dagtekeningstempel verstrekt, zij het met andere uurkarakters. Het was dezelfde tijdsverdeling als bij de tweeletterstempels van de postkantoren, alleen met een andere aanduiding van het gedeelte van de dag: V(oormiddag) in plaats van M(orgen) en N(amiddag) in plaats van A(vond). Dit stempel, dat van model dus niet afwijkt van het eerdere tweeletterstempel, wordt onder verzamelaars het kleinrondstempel genoemd. Kleinrondstempels zijn onder verzamelaars populair omdat ze nagenoeg geheel op de postzegels passen; zie in deze verzameling het stempel Barsingerhorn.

In deze verzameling treft u geen afdrukken van zoveel mogelijk plaatsen van A t/m Z aan; deze verzameling geeft een andere benadering van dit onderwerp, daarom:  “KLEINRONDSTEMPELS ANDERS”.

De verzameling is van Ad de Goede

Instructie gebruik en stempel

29 april 1880

Brief van de Hoofddirecteur der Posterijen J.P. Hofstede aan de brievengaarder van het hulpkantoor te Oirschot betreffende het “buiten aanvrage” toegezonden dagtekeningstempel.

Dit stempel was, met veel kleinrondstempels voor andere hulpkantoren, aangevraagd bij ’s Rijks Munt op 2 maart 1880.

Op de achterzijde van deze brief treffen we onder meer instructies over het schoonmaken van het stempel en de karakters:

   
voorkant achterkant

Voor het bekijken van PDF files heeft u Acobat Reader nodig. Mocht u dat niet op de PC hebben dan kunt u het downloaden opde site van Adobe. Klik op de button.

Kleinrond Barsingerhorn

14 october 1913

Een laat gebruik van het kleinrondstempel BARSINGERHORN. Het stempel was aangevraagd bij ’s Rijks Munt op 23 januari 1880. Omdat het stempel nog zo lang in gebruik was werd geen grootrondstempel Barsingerhorn aangevraagd.Hier is duidelijk te zien dat het stempel nagenoeg precies op het kleinformaat zegel past.

Blauw

27 februari 1893

Een briefkaart uit BAEXEM, verzonden op 27 februari 1893, Rosenmontag ofwel carnavalsmaandag. Niet alleen is het datumgedeelte scheef ingezet, maar ook werd, tegen de voorschriften, met blauwe inkt gestempeld. Zou de postbeambte op deze dag even blauw zijn geweest als de door hem gebruikte stempelinkt?Scroll naar boven
Po & Po