KNJ Stempels

Hoewel de KNJ stempels niet direct met de automatische briefpostverwerking te maken hebben (het zijn stempels die aangebracht zijn in een handmatig bediende stempelmachine) worden ze toch door leden van de Groep Postmechanisatie verzameld en bestudeerd.

Onder het begrip ‘KNJ stempels’ worden verstaan: de machinestempels die tijdens de Kerst- en Nieuwjaarsperiode door een Klüssendorf stempelmachine op poststukken zijn aangebracht en die voorzien zijn van een nummeraanduiding in het datumgedeelte.

Kenmerk van KNJ stempels is dat er in het datumgedeelte geen plaatsnaam staat, maar PTT POST, TPG POST, TNT POST of Post Nl, met onderin een (volg)nummer. In de KNJ periode van 1998 is dit type stempel voor het eerst toegepast.

In het Maandblad Filatelie van december 2000 hebben Jos Stroom en Ed Feenstra de PTT POST-Nummerstempels van 1998 en 1999 in kaart gebracht. Peter Klaassen heeft in 2011 de in 2007 gebruikte KNJ-stempels geïnventariseerd. De reden daarvoor was heel praktisch: uit dat jaar had hij het meeste materiaal tot zijn beschikking.

Als vervolg heeft Herman Geurts in 2021 de ‘Inventarisatie machinale nummerstempels 1998-2021 vervaardigd. Daar horen ook nog de volgende overzichten bij:
Totaalschema van de KNJ stempels 1998-2021.
Overzicht van brede en smalle nummers.
Overzicht van sorteercentra.

Voorbeeld van een Klüssendorf stempelmachine.

KNJ stempel uit 2007 met de aanduiding TNT Post bovenin en een nummeraanduiding onderin.

Scroll naar boven
Po & Po