Lijst van KodeerPlaatsKentekens

Lijst van KodeerPlaatsKentekens

De Groep Postmechanisatie heeft de volgende publicatie gedigitaliseerd en is nu via de website te raadplegen:

“Postcode in Nederland. Lijst van KodeerPlaatsKentekens (KPK’s) 1978-1988”.

Samenstelling: Jos M.A.G. Stroom

Publicatie nr. 3 van de Studiegroep voor Postmechanisatie. Oktober 1988.

Po & Po